Jõgeva otsib loodavale põhikoolile nime

Seoses lähiaastatel toimuva haridusuuendusega kuulutab Jõgeva Linnavalitsus välja avaliku nimekonkursi loodavale põhikoolile. Konkursil võivad osaleda kõik üksikisikud, kollektiivid, sõpruskonnad ja muud huvigrupid. Konkursi lõpp-tähtaeg on 24. mai 2012.

Põhikooli nimekonkursil osalemiseks tuleb saata oma nimeettepanek koos vabas vormis selgitusega Jõgeva Linnavalitsuse e-postiaadressile konkurss@jogevalv.ee või läbi Jõgeva linna kodulehe.