Otepää Gümnaasiumis toimuvad Tartu Ülikooli õpikojad

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm. Otepää Gümnaasium kandideeris programmi tugikooli saamiseks ning 2011/2012 aastal ongi õpilastel võimalik osaleda bioloogia, keemia ja põhikooli füüsika õpikodades.

Õpikodade programmi eesmärgiks on pakkuda 7.-12. klassi õpilastele regulaarseid laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet ja valikkursuseid ning heal tasemel praktilist erialast koolitust õpikodade töös osalevate tugikoolide loodusainete õpetajatele.

Lisaks sellele saavad õpikodade programmis osalevad õpetajad tööjuhendid ja TÜ tunnistused, et vastavaid kursusi ka ise läbi viia. Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Materjalid ja eksperimendivahendid on juhendajatel kaasas.

Üks õpikoda kestab korraga 4 tundi, 8 korda kuni õppeaasta lõpuni. Otepää Gümnaasiumis toimus keemia õpikoda 3.oktoobril, 19.oktoobril toimub põhikooli füüsika ning 8.novembril bioloogia õpikoda.

Otepää Gümnaasiumi õppealajuhataja Margot Keres sõnas, et koolipere on väga õnnelik, et neid tugikooliks valiti, kuna Otepäält on keeruline nö päristeadust Tartus vaatamas käia, nagu linnakoolid seda teha saavad. “Praktiliste tööde läbiviimine koolitunni raames on ajanappuse tõttu olnud alati problemaatiline aga nüüd saavad õpilased kõik õppekavas ette nähtud praktikumid huvitavate õppejõudude käe all läbi teha,” rääkis Margot Keres. “Keemia õpikoda on juba toimunud ja õpilaste ning õpetaja tagasiside on väga positiivne.”

Igale praktikumile eelneb teoreetiline osa ja õpilased said üsna keeruka teema selgeks hoopis huvitavamal moel kui seda tavaline koolitund võimaldanuks ja igapäevaselt harjunud õpetaja suutnuks. Lisaks said õpilased selga spetsiaalse riietuse, mis lõi ehtsas laboris viibimise tunde ja õhkkonna.

“Loodame, et lisaks kooli õppekava toetamisele on õpikodadest kasu ka õpilastes loodusainete vastu suurema huvi tekitamisel,” lisas Keres. Õpikodade programmis osalemine on nii koolidele kui ka õpilastele tasuta, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Allikas: Monika Otrokova, Otepää Vallavalitsus