Läheneb Värska fotokonkursi tähtaeg

Värska Vallavalitsus kutsub kõiki fotohuvilisi – nii täiskasvanuid, noori kui lapsi – osalema fotovõistlusel. Teema on „Tegus Värska vald“. Oodatud on tööd tegusatest inimestes kodus tööl ja puhkehetkel.

Konkursi eesmärk on saada häid fotosid Värska vallast ja ühtlasi propageerida fotokunsti. Oodatakse töid Värska valla miljööst, elanikest ja arengust.

Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a. konkursitööde hindamisega seotud žürii- ja nende pereliikmed. Võistlusel saab osaleda vaid Värska valla territooriumil tehtud fotodega. Konkurss toimub kahes vanuserühmas: noored, vanuses kuni 17 aastat ja täiskasvanud, vanusega alates 18 eluaastast.

Esitatavad tööd võivad olla nii must-valged kui värvilised, pildistatud filmi- või digitaalkaameraga, konkursile esitada töid ainult digitaalselt. Esitada võib ainult töötlemata fotosid, mis ei ole osalenud teistel konkurssidel. Iga osaleja võib esitada kuni 10 tööd. Osaleja peab olema kõik fotod ise pildistanud. Digitaalsel kujul esitatud töö minimaalne suurus on 2 (kaks) megabaiti.

Juurde lisada töö nimi, autori nimi ja kontaktandmed ning vanuserühma tähis (N-noored, T- täiskasvanud). Digitaalselt esitatud tööd peavad olema salvestatud CD, DVD plaadile või mälupulgale JPG formaadis.

Konkursile esitatavad tööd saata postiga või tuua Värska Kultuurikeskusesse aadressil: Pikk 12, Värska, 64001 Põlvamaa. Lisada märge: Fotokonkurss. Tööde laekumise viimane tähtaeg (postitamise viimane kuupäev) on 22. oktoober 2011.

Konkursile laekunud töid hindab viieliikmeline žürii. Auhinnatakse mõlema vanusegrupi kolme paremat + üks ergutusauhind mõlemas grupis. Vastava tasemega tööde puudumisel on žüriil õigus jätta mõni auhind välja andmata. Võitjad tehakse teatavaks 1. novembril Seto Talumuuseumi sünnipäevanädala raames.

Auhinnatud tööd jäävad Värska Vallavalitsusele. Värska Vallavalitsusel on õigus konkursil osalenud pilte tasuta kasutada autoriga kokkuleppel Värska valda tutvustavates trükistes ja internetis.

Konkursist osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse eest ja selle eest, et ta on konkursile esitatud fotode autor. Konkursist osavõtja garanteerib fotol olevate kolmandate isikute nõusoleku piltide kasutamiseks.

Korraldajad võtavad endale vastutuse suhtuda konkursile esitatud fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil, kuid ei vastuta CD-de ja DVD-de postis tekitatud kahju eest.

Info: Meelike Kruusamäe, Värska Kultuurikeskuse juhataja, e-post kultuurikeskus@verska.ee, tel 7964712, 5291619