Setomaal Obinitsas toimub foorumteatri koolitus

24. ja 25. märtsil toimub Setomaal Obinitsas foorum-ehk osalusteatri koolitus, kuhu oodatakse kõiki selle kasutamisest huvitatuid.

Foorumteatri näol on tegemist teatrivormiga, mis on tuntuks saanud meetodina mitmesuguste sotsiaalsete, poliitiliste ja ka psühholoogiliste probleemide lahendamisel. Foorumteatri etenduses saavad vaatajad ise osaleda ning otsustada ja määrata loo kulgu ning lõppu. Mingit kindlat probleemi käsitlev halvasti lõppev lühilugu mängitakse vaatajatele ette mitmeid kordi ning etenduse juht – jokker – arutab publikuga, kuidas ja mida muuta, et lugu lõppeks paremini. Vaatajatel on võimalus tulla ise lavale ja proovida enda pakutud lahendus.

Foorumteater suunab inimesi loovalt mõtlema, analüüsima ja tegutsema, mitte tegevusetult ootama ja lootma, et keegi nende asemel probleemi lahendaks. Seetõttu ongi foorumteatri tehnika end tulemuslikult tõestanud noortetöös ning mitmesuguste sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

Koolitus on suunatud eelkõige Setomaa harrastusteatrite näitlejatele ja lavastajatele, aga ka noortejuhtidele, kooliteatrite juhendajatele, huvijuhtidele, lasteaiakasvatajatele, kultuurikorraldajatele ning kõigile teistele teemast huvitatuile.

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi foorumteatrist ning leida koos sellele rakendusvõimalusi kogukonna töös.

Koolitus toimub Obinitsa Seto Seltsimajas 24. märtsil kl. 11-18 ja 25. märtsil kl. 10-17.

Koolituse kava:

-Tutvumine. Soojendus
– Foorumteatri mängud. Publiku kaasahaaramine.
– Foorumteatri töövõtted ja tehnikad.
– Pilditeater. Skulptuurid, sisemõtted. Kuum tool.
– Foorumloo teema leidmine. Lugude konstrueerimine
– Foorumlugude ettevalmistus.
– Lugude esitlus. Tagasiside õppepäevale.

Koolitaja on Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Katrin Nielsen

Osalustasu on 5 eurot. Osalejate toitlustamine on kohapeal ning sõidukulud kompenseeritakse. Jätkukoolitus toimub 5.-6.aprillil.

Koolituse läbiviimist toetab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond Leader-meetme raames.

Lisainfo: Rieka Hõrn, MTÜ Taarka Pärimusteater, projektijuht, tel. 5620 3374, e-mail: taarkateater@setomaa.ee

Projekt “Üksinda kodus” ootab taas osalejaid

Käesolev “Üksinda kodus” projekt on jätkuprojekt 2011. aastal kevadel läbiviidud samanimelisele projektile. Projektis kogutud tagasiside põhjal leidsid lapsevanemad, et sellist projekti on väga vaja, juba selleks, et tunda, et nende pere ei ole ainus, kus on teismelise ja vanema vahel lahkarvamused.Osalenud noored leidsid endas senisest enam  julgust öelda „ei” oma sõpradele, kes meelitavad pahandustesse ja kasutama sõltuvusaineid.

 Koolituspäevadel osalevad noored vanuses 14-16 lastevanematega. Päeva esimeses pooles kuulavad ja arutlevad vanemad sotsiaaltöötajaga probleemide üle, mis teismelise lapsega suhtlemisel ette võivad tulla. Lapsed lavastavad samal ajal MTÜ Foorumteatri koolitaja juhtimisel etenduse reaalsetest situatsioonidest nende elus. Loe edasi: Projekt “Üksinda kodus” ootab taas osalejaid

Lille Maja kutsub noori Tartusse foorumteatri õpituppa

Piret Soosaar
Lille Maja kutsub noori ja noortega töötavaid inimesi foorumteatri õpituppa, mis toimub 21.-24. märtsil Tartus Lille majas. Nelja päeva jooksul õpitakse foorumloo jaoks materjali koguma ning seda analüüsima ja töötlema.

Kogenud juhendaja Piret Soosaare käe all valmib mitu foorumlugu, millest vähemalt üht on soovijatel võimalik katsetada Tartu Näitemängude Päevade 2012 publikuga.

Foorumteater on osalusteatri vorm, mille brasiillane Augusto Boal töötas välja 1960. aastatel. Mõiste „foorum“ on pärit Vanast-Roomast, kus see märkis poliitilise ja kultuurielu keskust (rahvakoosolekuväljak, õiguse mõistmise koht, tähtsaimate templite asukoht), kus arutati ühiskonnaelu küsimusi. Foorumteater võimaldabki teatrivahendeid kasutades arutleda tänapäeval oluliste sotsiaalsete probleemide üle.

Piret Soosaar on MTÜ Foorumteatri asutaja ja juhatuse liige; foorumteatri etenduste ja töötubade läbiviija ning koolitaja. Ta on osalenud üle kümne aasta VAT Teatri foorumgrupi töös ja pidevalt end täiendanud erinevate foorumteatri õpetajate, seal hulgas foorumteatri meetodi looja Augusto Boali enda juures. Piret Soosaar õpetab foorumteatri metoodikat Tallinna Ülikoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

Õpituba korraldab Lille Maja, toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. Osalemine tasuline. Registreerimine: www.lille.tartu.ee/foorumteater

Lisainfo: Auli Auväärt, Lille Maja noortetöö spetsialist, tel 7361 691 või 53 088 999, e-kiri auli.auvaart@raad.tartu.ee

Esmakordselt Eestis: Rahvusvaheline rõhutute teatri koolitus

MTÜ Foorumteater korraldab koostöös Vat Teatri Foorumgrupiga 4.-12. detsembril Kloogaranna Noortelaagris rahvusvahelise koolituse “Free Our Mind”, osalejatega Eestist, Rumeeniast, Walesist, Portugalist ning Itaaliast. Koolitus keskendub rõhutute teatri meetodi Rainbow of Desires‘ile ning koolitust viib läbi rahvusvaheliselt tunnustatud rõhutute teatri ekspert ja koolitaja Iwan Brioc Walesist.

Rainbow of Desires ehk soovide vikerkaar on Augusto Boali poolt loodud rõhutute teatri meetod, millega võidelda sisemise rõhumise, oma „peas oleva politseiniku“ vastu. See aitab meil üritada leida põhjusi, miks me surume maha oma soove ning teeme tihti valikuid lähtudes ühiskonna ja ümbritseva keskkonna poolt peale surutud arusaamadest.

 

Täna algab Tartus Eesti III foorumteatrite festival “KOOSTEE”

28.-30. aprillil korraldavad Lille Maja, VAT Teater ja Lastekaitse Liit Tartus Eesti III foorumteatrite festivali “KOOSTEE”. Festival on mõeldud inimestele, kes kasutavad või tahavad kasutada foorumteatrit töös noortega ning soovivad oma teadmisi-oskusi selles vallas täiendada ja toetada meetodi arengut Eestis.

Foorumteatrite festivalil saab tutvuda foorumteatri põhimõtete ja rakendusvõimalustega, lihvida ja täiustada etenduse läbiviimise oskusi ning mõelda foorumteatri tuleviku üle Eestis. Festival koosneb kolmest osast: foorumetendustest, etenduse juhtide ehk jokkerite mõttekojast ning õpitubadest.

Loe edasi