SAABUVAL SUVEL HOOLDAB PÄRNU RANNANIITE 350 LINNALEHMA

Pilliroomaias suvetööline Pärnus Mai rannaniidul. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu rannaniidu sümboliks kujunenud linnalehmad sätivad end suvepealinna poole teele, esimesed veised saabuvad Pärnu rannakarjamaadele sel nädalavahetusel.

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni teatel kolib Mai ja Raeküla rannaniidul mägiveiseid karjatav Võrumaa talunik Silver Visnapuu kõige esimesena Pärnusse musta värvi Aberdeen-Anguse veised, kes on harjunud suvitama Mai rannaniidul.

Karjaaiad on Mai rannaniidul juba üleval, laupäeval saabub siia rannaäärt roost puhtaks sööma 50 looma – 25 lehma ja 25 vasikat.

Suurtele veistele on koht küll tuttav, aga noorloomadele on see paik võõras, mistõttu hoitakse karja esiti väiksemal taraga piiratud alal.

„Laseme veistel natuke aega uues kohas aklimatiseeruda ja kolmetunnise autosõidu järel šokist toibuda enne, kui nad 25 hektari peale lahti laseme,“ ütleb Visnapuu.

Järgmine sats saba ja sarvedega bioniidukeid jõuab Võrumaalt Alakonna talust Pärnusse pühapäeval ning need mägiveised paigutab Visnapuu Raja tänava äärsesse koplisse.

Kokku kavatseb Võrumaa talunik kolida kuurortlinna järk-järgult kuni 250 Aberdeen-Anguse, Herefordi ja Simmentali tõugu veist. See on pea poolsada looma rohkem kui mullu alal Tervise Paradiisist Raekülani suveperioodil oli.

Kui ädal kasvab mühinal ning ninaesist jagub, saab tänavu karjatamiskoormust veidi tõsta

Pilliroomaiaste suvetööliste lõplik arv sõltub sellest, kui palju neil rannakarjamaadel süüa on. Kui ädal kasvab mühinal ning ninaesist jagub, saab tänavu karjatamiskoormust veidi tõsta.

Vana-Pärnu rannaniidul loomi karjatav MTÜ Pärnu rannaniit plaanib sel hooajal tuua mereäärsetesse koplitesse ümmarguselt sadakond Simmentali ja Aberdeen-Anguse tõugu veist koos vasikatega.

Kui ilm on soe ja rohukasv hea, võtavad veised Vana-Pärnu rannakarjamaal nosimiskohad sisse tuleval nädalal.

Pärnu keskuslinna 375-hektarilisel looduskaitsealal on umbes 250 hektarit hooldust vajavaid poollooduslikke kooslusi, enamasti rannaniite.

Loomad hooldavad rannaniite kõige tõhusamalt, nende abiga säilib haruldaste Pärnu rannaniitude liigirikkus, unikaalsus ja silmailu. Mereäärsed alad püsivad pilliroost puhtad ja vaated merele avatud.
Pärnu linn on andnud rannaniidud loomaomanikele rendile. Mai ja Raeküla rannaniidul on 31. detsembrini 2021 linna lepingupartneriks Silver Visnapuu, Vana-Pärnu rannaniidul karjatava MTÜ Pärnu rannaniiduga on leping sõlmitud määramata ajaks.

KU päevatoimetaja