VAINO VÄLJAS SAI TALLINNA VAPIMÄRGI

Vapi ja teenetemärgid. Foto: Tallinna linnakantselei

Tallinna linnavolikogu otsustas tänasel istungil anda Tallinna vapimärgi Vaino Väljasele, teenetemärgi said tänavu 27 inimest.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on linna vapi- ja teenetemärk austusavaldus inimestele, kes on midagi olulist korda saatnud või andnud oma igapäevase tegevusega tuntava panuse kaaslinlaste elu paremaks muutmisse.

Endine diplomaat ja poliitik Vaino Väljas pälvis vapimärgi märkimisväärsete teenete eest Eesti suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisel 16. novembril 1988. aastal ja rolli eest Eesti iseseisvuse taastamise protsessis. Teda on tunnustatud 2002. aastal Riigivapi III klassi teenetemärgiga, 2006. aastal Valgetähe II klassi teenetemärgiga ja 2017. aastal Aadu Luukase missioonipreemiaga

Tallinna vapimärk antakse isikule linna erilise austusavaldusena. Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada linnavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ja linna ametiasutustel. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks. Alates 1997. aastast on vapimärk antud 31 inimesele.

Teenetemärgi andmise taotlusi said esitada linnavolikogu komisjonid, fraktsioonid, linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning linna asutused 31. märtsiks. Tänavu laekus Tallinna teenetemärgi andmiseks 60 nõuetekohaselt vormistatud taotlust 57 inimesele. Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast 395 inimesele.

KU päevatoimetaja