TIVOLI TUUR AVAB PÄRNU KESKLINNA KAIL LÕBUSTUSPARGI

Ilmaratas Pärnu kesklinna kail 2012. aastal. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsuse avalike ürituste lubade komisjon kaalus igakülgselt Tivoli Tuuri taotlust kesklinna kail lõbustuspark avada ja otsustas anda selleks loa.

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare in loa kohaselt lõbustuspark avatud 4. juulist 9. augustini esmaspäevast reedeni kell 15-22 ja nädalavahetustel kell 12-22. Komisjon seadis lisatingimusteks, et selle perioodi jooksul peab lõbustuspark olema vähemalt viis päeva suletud ja esitatavad kaebused peab lahendama avaliku ürituse eest vastutav Lauri Viikna.

Osadel päevadel mittetöötamise tingimust seades lähtus komisjon eelkõige ümberkaudsete elanike huvidest. Konkreetsetest kuupäevadest peab korraldaja eelnevalt kirjalikult teada andma.

Lõbustuspark ei tohi tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra. Varem on ümberkaudsed elanikud selle üle kurtnud ning komisjon püüdis avamise kellaaegade ja lisatingimustega probleeme vältida, pidades oluliseks lõbustuspargi olemasolu suvises Pärnus.

Oma töös lähtub linnavalitsuse avalike ürituste lubade komisjon sellest, et Pärnus võiks olla võimalikult rohkem erinevatele inimestele suunatud üritusi, kuid nad peavad olema külastajatele ohutud ja korraldajad peavad võimaluse korral erinevate inimeste huvidega arvestama. Alati kaalutakse liikluskorraldust, ürituse kellaaegu jpt detaile, millest sõltub ürituse külastajate ja ülejäänud linnakodanike heaolu.

KU päevatoimetaja

3 thoughts on “TIVOLI TUUR AVAB PÄRNU KESKLINNA KAIL LÕBUSTUSPARGI”

  1. Pärnu linnavalitsuses unustatakse COVID-19 riskid

    “Pärnu linnavalitsuse avalike ürituste lubade komisjon uuris põhjalikult Tivoli Tuuri taotlust lõbustuspargi avamiseks kesklinna kail ja otsustas loa anda?”

    Millised olid loakomitee otsuse kriteeriumid? Kas Covid-19 riskifaktoritega pole kursis ka otsustajad: ohutusintervallid unustatakse, seadmete ega käte desinfitseerimist ei toimu, pole isegi kätepesemisvõimalusi selles piirkonnas. Tivoli töötajad elavad Tivoli piirkonnas kasarmutüüpi majutuskohtades. Nad on pärit erinevatest riikidest: Lätist, Poolast, Rumeeniast, Venemaalt. Need tegurid on Covid-19 peamised riskitegurid.

    Kas unustati kodanike tervis ja heaolu? Kodanikelt võeti isegi õigus öelda oma sõna selles poliitilises otsustusprotsessis! Kust pärineb selline võimulolijate dikteeriv poliitiline kultuur! Arusaadavalt on dikteerimispraktika kaitsnud kodanikke Covid-19 ohtude eest. Pärnus juhtub aga vastupidine. Otsused julgustavad kodanikke võtma varjatud riske. Kes on see Pärnu Bolsonaro, kes alahindab Covid -19 riske ja ohustab sellega elanikke?
    Samal ajal teevad näiteks kohalikud spaaettevõtted kõik endast oleneva, et minimeerida Covid-19 riske oma tegevuses. Tore, sest Pärnu on tuntud oma spaakultuuri poolest. Linna otsustajate rakendatud tegevusmudel hämmastab ja tekitab palju kriitilisi küsimusi seda suunavate väärtuste kohta.

Kommenteerimine on suletud.