KITS KÄRNERIKS EHK „RAHVASTIKUSPETSIALIST” OTT KARULIN TEGUTSEB JÄLLE

Jaak Uibu, meditsiinidoktor. Foto: erakogu

Jaak Uibu, Riigikogu 13. koosseisu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant. Foto: erakogu

Riigikantseleist saabus vastus minu ettepanekule koostada „Eesti rahvastikustrateegia 2021-2030“ seekord päevapealt. Minu sõnastus ei kõlbavat, sest Valitsus on juba otsustanud koostada rahvastiku valdkonna arengukava. Minu selgitused, et Riigikantselei peaks parandama kord dokumentidesse sisse kirjutatud eksituse, lükati tagasi. Vastuskirja koostaja oli Pärnu kuulsa Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vilistlane Ott Karulin, kunagine Sirbi peatoimetaja.

Meenub tema vana vaen käsitleda kultuurilehes rahvuse kestmise teemat. Põhjendan seda väidet näidetega. Esimene saadetis Sirbile oli poleemiline „Ansip ja rahvaarv“. Saan isegi aru, et igasugune poleemika ajalehele ei sobi ja artiklit ei avaldatud. Teine katse oli avaldada Sirbis minu ettekanne „Rahvastikukriisi kujunemine Eestis, selle tunnustamine ja meetmed kriisist ülesaamiseks“. Pidasin selle Stockholmis Eesti Teaduslikus Seltsis Tartu Ülikooli aastapäeva aktusel. Ettekanne ei kõlvanud avaldamiseks. Kolmas katse oli avaldada ettekanne, mida peeti Toompea Haridusseminaris „Rahvastikupoliitika uuendamise vajadused ja võimalused“. Jälle Sirbis klapp ees.

Aastad läksid, rahvas kahanes. Palusin appi Riigikogu liikme Jüri Morozovi, et tema aitaks Sirbis käivitada rubriiki rahvastikust. Talle ettepanek meeldis ja palus omakorda Riigikogu kultuurikomisjoni liiget Mart Meri, et seda mõtet ellu viia. Mart Meri oli ise käinud toimetuses, selgitanud vajadust. Lubati arutada toimetuse koosolekul ja sinnapaika asi jäi. Nüüd astub lavale kultuuriminister Urve Tiidus, keda veensin Sirbi rahvastikurubriigi vajaduses. Võeti läbimõtlemiseks, kuid sinnapaika jälle ta jäi.

Jälle möödusid aastad. Siseministeeriumist läks Riigikantseleisse taotlus kooskõlastada ettepanek „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ koostamisest. Ja nüüd tuli üllatus – Riigikantseleisse on ilmunud rahvastikuteema asjatundja Ott Karulin, kes kirjutab: „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepanek on üldjuhul selgelt ja sisukalt sõnastatud“. Sisulistest puudustest ja võimalusest kubisev ettepanek arengukava koostamiseks on Riigikantselei poolt Ott Karulini kaudu kooskõlastatud! Inimene, kes on järjekindlalt vastu olnud avama Sirbi veerge rahvastikuteemale, otsustab kogu rahvuse tuleviku kujundava dokumendi üle! Heldimusega mõtlen Andrus Ansipile tema lootuses: „Tule taevas appi!“

Jaak Uibu, Riigikogu 13. koosseisu Eesti rahvastiku toetusrühma konsultant