ROMEO MUKK VALITI TAAS KUHJAVERE KÜLAVANEMAKS

Kuhjavere külavanem Romeo Mukk koos abikaasa Urvega. Foto: Urve Mukk

21. juunil valiti Viljandimaal Põhja-Sakala vallas asuvas Kuhjavere külas taas külavanemaks Romeo Mukk, kes on üks staažikamaid kogukonnajuhte tänases Eestis.

Kokkusaamine Kuhjaveres algas MTÜ Kuhjavere Küla Seltsi aastakoosolekuga. Sellele järgnenud külakoosolekul valiti Tire talu peremees Rome Mukk külavanemaks neljateistkümne poolt häälega. Eelnevalt tutvustas ta oma senist tegevust ja kavatsusi.

“Olen nüüd külavanem kahekümne teist aastat. Aeg, mil külaelanike soovil selles ametis alustasin, erines mõneski mõttes praegusest: külade arendamiseks kehtis teistsugune toetussüsteem, ise ja sõbrad-tuttavad kodupaigas olid nooremad, mistõttu mõnegi asja välja mõtlemiseks ja teoks tegemiseks kulus vähem aega.”

Avalikus tunneb Kuhjaveret Eestimaa küladeteatri festivali toimumispaigana. “Koroonakriisist tingitud piirangud järjest vähenevad, mistõttu saame korraldada festivali ka tänavu. Teatrisündmuseks ettevalmistamine on üks suuremaid toimetamisi külavanema organiseerimistöös. Lavale, kus näitlejad esinevad, ehitasime hiljuti katuse alla puidust laudise. Varem oli see kaetud kangaga. Maaparandustööde käigus paigaldasime truubi, mistõttu nüüd on festivalile esinema tulijatel paremad võimalused külamajani jõudmiseks,” rääkis Romeo Mukk.

Kuhjavere külamajas. Foto: Urve Mukk

“Töö ei lõppe aga külas kunagi otsa. Ilusate ilmadega, kui rohi hästi kasvab, kulub juba mitmeid tunde muru niitmiseks, ” lisas ta.

Veel arutas viieks aastaks külavanemaks valitud Rome Mukk nii: “Kurb, et olin külavanema ametikohale ainus kandidaat. Nooremad inimesed võiksid kogukonna tegemistes hoogsamalt kaasa lüüa. Varem või hiljem on ikka vaja põlvkonnavahetust”. Pärast koosoleku lõppu kutsusid külavanem Rome Mukk ja tema abikaasa Urve Mukk külarahvast kogukonna jaanipeole.

Rome Mukk valiti külavanemaks Põhja-Sakala valla uue statuudi järgi. Mida see täpsemalt tähendab selgitas portaalile Külauudised Põhja-Sakala vallavalitsuse kultuurispetsialist Evelyn Härm.

Rome Mukk külakogukonna ees. Foto: Urve Mukk

2017. aasta oktoobris ühinesid üheks vallaks Kõpu, Kõo, Võhma ja Suure-Jaani. Ühinenud piirkondadest oli külavanemate statuut olemas Suure-Jaanil. Selleks, et oleks võimalik valida külavanemaid ka teistes piirkondades, tuli vastu võtta vallaülene ehk siis Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut. Põhja-Sakala vallas on külasid, alevikke ja aleveid kokku 72 ning statuudijärgselt on valitud 11 külale kokku kuus külavanemat, lisaks on mõnel mõned nn mitteametlikud külavanemad. Uusi külavanemaid ühinenud piirkondades valitud pole, kuid rõõm on tõdeda, et paljudesse paikadesse jätkub tegusaid inimesi, kes vabatahtlikult kogukonnaelu eest veavad. Külavanema ametlikku staatust ei peeta võib-olla uute tegutsejate seas nii oluliseks, see sõltub pigem traditsioonidest ja järjepidevusest. Kuna elu on kiire, siis inimesed on alati valmis panustama, kuid ei soovi päris seotust.

Kui tulla Kuhjavere küla juurde, siis 21. juuni õhtupoolikul kogunesid kuhjaverelased külamajja, et pidada külaseltsi aastakoosolek, teha plaane järgnevateks kuudeks ning kuna külavanema ametiaeg oli märkamatult otsa saanud, tuli valida taas omale külavanemat. Külavanemaks võib valida elaniku, kes on valimiste hetkel vähemalt 18-aastane ning kes omab asulas alalist elukohta või hoonestatud kinnisvara. Kuhjavere külavanemaks valiti taas Romeo Mukk, kellel algas usaldusametis juba 22. tegevusaasta. Kuna Romeo on juba väga pika staažiga ja kogenud külavanem, siis uus statuut otseselt ametiülesannete täitmisel muudatusi kaasa ei too. Külavanema ülesanne on eelkõige tegutseda asula esindajana, info vahendajana ja valla kontaktisikuna, olla aktiivne asulas ühistegevuse organiseerimisel, toetada elanike algatusvõimet ja ärgita elanikke koostööle. Neid ülesandeid on Romeo juba mitu aastakümmet täitnud ning tegelikult palju-palju rohkem veel. Aukartust äratav on külateatrite festivali traditsiooni hoidmine – sellel suvel saavad rahvateatrid Kuhjaveres kokku juba 16. korda. Tähelepanuta ei saa jätta Kuhjavere Küla Seltsi tegemisi Kuhjavere külamajas, mille eesotsas külavanem koos abikaasa Urvega alati on. Selle suve alguse suurem väljakutse on kindlasti külamaja remontimine, kus maja lavaosa on saanud omale lae ning kohe-kohe on maja saamas uue katuse.

Kuhjaveres on palju tehtud ning külaliikumise seisukohalt ollakse lipulaevaks ja eeskujuks terves Eestis. Olulist rolli omavad selles kõik küla elanikud ja seda külavanema juhtimisel.”

Jaan Lukas