TERMOKAAMERAD LENNUJAAMA JA SADAMASSE

Sotsiaalminister Tanel Kiik saatis täna valitsusliikmetele ettepanekud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Sotsiaalministri juhitud töörühm tegi muuhulgas ettepanekud laiendada koroonaviiruse testimise regionaalset võimekust ning paigaldada lennujaama ja sadamasse termokaamerad riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalike haigestunute tuvastamiseks.

Tallinna Vanasadam. Foto Urmas Saard
Tallinna Vanasadam. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Esmased koroonaviiruse tõkestamisega seonduvad lisakulud on termokaamerate, isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite soetamine ning täiendav inimressurss.[/pullquote]„Tallinna Kiirabi ja Lääne-Tallinna keskhaigla kiire tegutsemine eile tuvastatud koroonaviiruse haigusjuhtumi lokaliseerimiseks näitas, et tervisesüsteemil on valmisolek viiruse edasise leviku tõkestamiseks. Samas peame olema valmis, et neid juhtumeid võib tulla veel,“ ütles töörühma juht, sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eile kogunenud töörühm pidas vajalikuks tõsta veelgi kõigi pädevate asutuste valmisolekut ja võimekust ning tõhustada teavitustööd. Ühtlasi leiti, et kõikjal avalikes ruumides võiks luua täiendavaid võimalusi käte desinfitseerimiseks.“

Töörühm tegi ettepaneku tõsta regionaalset võimekust koroonaviiruse testimiseks. Testimise võimekus tuleb lisaks terviseameti laborile luua esimeses etapis ka Tartu Ülikooli Kliinikumis, samuti kaalutakse võimekuse loomist Ida-Viru keskhaiglas ja Pärnu haiglas.

Samuti pidas töörühm vajalikuks paigaldada Tallinna lennujaama ja Tallinna Sadama Vanasadamasse termokaamerad, et tuvastada riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalikke haigestunuid, keda suunata vajadusel tervisekontrolli. Ühtlasi kutsub sotsiaalministeerium kokku rahvusvaheliste reisijate vedude töörühma.

Töörühm toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast saabunud inimesed võiksid jääda kokkuleppel tööandjaga töölt 2 nädalaks eemale, et jälgida oma tervist. Haigestumise kahtluse korral tuleks võtta ühendust perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.

Koolivaheaja pikendamist või haridusasutuste sulgemist töörühm põhjendatuks ei pidanud. Igal haridusasutusel on õigus langetada kaalutletud otsus ja teha vajalikke muudatusi õppekorralduses. Töörühm toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast tulnud õpilastele võiks anda 2 nädala jooksul pärast saabumist võimaluse koduõppeks.

Samuti toetas töörühm välisministeeriumi ja terviseameti soovitusi mitte reisida koroonaviiruse riskipiirkondadesse (eeskätt Hiina, Põhja-Itaalia, Iraan, Singapur, Jaapan, Lõuna-Korea) ning vaadata tervikuna oma reisivajadused üle.

Kultuurisündmuste ja spordiürituste piiramist või keelamist töörühm praeguses olukorras põhjendatuks ei pea. Ürituste korraldajatel soovitatakse lähtuda rangematest hügieeninõuetest, sh luua täiendavaid võimalusi käte desinfitseerimiseks.

Sotsiaalministeeriumi ja terviseameti eestvedamisel täpsustatakse vajalike varude täiendamise võimalusi, eeskätt raviasutuste tegevusvarude (desinfitseerimisvahendid, kaitsevahendid, ravimid jm) osas. Töörühm tegi ettepaneku katta täiendavate meetmete rakendamisest tingitud kulud. Esmased koroonaviiruse tõkestamisega seonduvad lisakulud on termokaamerate, isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite soetamine ning täiendav inimressurss. Sotsiaalministri töörühm esitab koostöös rahandusministeeriumiga vajalikud arvutused ning lisataotlused.

Töörühma koosolekul osalesid sotsiaalministeeriumi, terviseameti, haigekassa, siseministeeriumi, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi, kaitseministeeriumi ja rahandusministeeriumi eksperdid.

Valitsus arutab töörühma ettepanekuid esmaspäeval, 2. märtsil.

KU päevatoimetaja