Siseministeerium ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärki väärivate inimeste kohta

Kuni 27. oktoobrini saab igaüks esitada kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks tähelepanuväärse inimese, kes on pühendunud meie ühiskonda rikastavale tegevusele ning kodanikukasvatuse ja -hoolimise edendamisele.

Kodanikupäeva aumärgid. Foto Siseministeerium
Kodanikupäeva aumärgid. Foto: Siseministeerium

„Silmapaistev kodanik on sageli tähelepanuväärne oma tegevuse sisu poolest, mitte niivõrd oma näo või nime poolest,“ sõnas rahvastikuminister Riina Solman. „Inimesed, kes võtavad enda peale mõne ürituse korraldamise, vabatahtliku tegevuse või hoopis teiste vabatahtlike toetamise, väärivad tunnustust. Ka sel aastal tahame aumärgi anda 15 laureaadile, kes meie armsa Eesti jaoks häid mõtteid mõtlevad ja neid ellu viivad.“

Kandidaate saab esitada igaüks Siseministeeriumi kodulehe kaudu. Soovi korral võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065, Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2019.

Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud. Et komisjon saaks teha kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põhjalik põhjendus.

Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajatega oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, mis toimub 25. novembril Tallinnas.

Kuna aumärgi saab inimene ühe korra, palutakse jälgida, et esitatu poleks juba aumärki saanud. Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sellel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi ametlikus tähenduses Eesti Vabariigi kodaniku mõiste. Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse, aga juhitakse ka tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. Päev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.

Uued Eesti kodanikud saavad oma kodakondsustunnistused kätte kodanikupäevale pühendatult aasta lõpus toimuvatel pidulikel tseremooniatel Pärnus, Tartus, Narvas.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva alates aastast 1998.

Urmas Saard