Jõgeva vallavanemale on päästeteenistusse panustamisel eeskujuks eestiaegsed omavalitsusjuhid

Teisipäeval toimunud pidulikul autasustamisel tunnustasid siseminister Katri Raik ja Päästeameti direktor Kuno Tammearu Jõgeva vallavanemat Aare Olgot Päästeteenituse medaliga.

Aare Olgo ja talle omistatud Päästeameti  autasu. Foto Riina Mägi
Aare Olgo ja talle omistatud Päästeameti autasu. Foto: Riina Mägi

Aare Olgo pälvis tsiviilisikutele omistatava Päästeameti kõrgeima autasu koostöö edendamise eest Päästeametiga Jõgeva abilinnapeana, Jõgeva linnapeana, Laeva vallavanema ja Jõgeva vallavanemana. „Sellest tegevusest meenub mõndagi. Jõgeva linn kinkis koostöös Jõgevamaa Päästeosakonnaga elanikele suitsuandureid. Laeva vallas valmis depoo vabatahtlikule päästeüksusele. Jõgeva vallavalitsus kinkis viiekümnele paljulapselisele perele vingugaasiandurid. Varsti pärast andurite üleandmist hoiti ühes sellises kodus ära väga halvasti lõppeda võinud õnnetus, sest vinguanduri andis õigeaegselt ohust märku,” rääkis Olgo.

„Kindlasti on mulle omistatud medal tunnustuseks kõigile kaastöötajatele. Ilma hea meeskonnata pole võimalik midagi korda saata,” lisas ta. Olgo märkis, et talle on eeskujuks kunagised Jõgeva omavalitsusjuhid: aastail 1919-1920 alevivanemana töötanud Villem Sikk , kes oli Jõgeva Tuletõrje Seltsi asutaja ja seltsimaja ehitamise algataja ning esimene Jõgeva linnapea (linnavanem) Johannes Võsu, kes oli samuti kohaliku tuletõrje kompanii pealik.

Jõgeva vald on panustanud vähekindlustatud peredele vinguandurite soetamisse ja aidanud neid ka paigaldada. Valla eestvedamisel on toimunud ohutuspäevad vallaelanikele. Vald toetab ohutusalaste ürituste toimumist lasteasutustes. Suur on valla panus koolinoorte ohutusalase kultuuri kasvatamisel läbi projekti „Kaitse end ja aita teist“, kus vald on koostööpartneriks erinevatele riigiasutustele. Samuti on tähtis ohutu elukeskkonna kujundamine vallas läbi planeeringute. Väga oluline on koostöö nii pääste kui ka teiste turvalisuse eest seisvate struktuuridega.

„Omavalitsuse juhi roll ohutu keskkonna loomisel on määrava tähtsusega. Suuresti omavalitsuses vastuvõetud otsustest sõltub piirkonna ohutusealane olukord,” märkis Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhtivseptsialist Tõnu Vare.

Päästeteenituse medal on ümmargune 35 millimeetrise läbimõõduga kuldsest tammelehest reljeefne pärg, millel asub horisontaalselt sinise läbipaistva kuumemailiga kaetud 30 millimeetrine sammuv lõvi

Jaan Lukas