Pilte lipu päeva pühitsemisest Haapsalust, Tallinnast, Põltsamaalt

Lisaks varem avaldatud sinimustvalge lipu sünnipäeva tähistamistele Sindis ja Pärnus on allpool tehtud tagasivaade 4. juuni sündmustele veel Haapsalus, Tallinnas ja Põltsamaal.

Lipu päev Haapsalus Foto Karin Luiga
Lipu päev Haapsalus. Foto: Karin Luiga

Täiendav ülevaade on koostatud Eesti lipu seltsi juhatuse esimehe Jüri Trei palvel, et toodud näidete abil anda rohkem mõtlemisainet sellest, milliseid erinevaid võimalusi jätkub sinimustvalge lipu tähtsustamiseks. Trei sõnul korraldasid Eesti lipu seltsi liikmed lipu päeva üritusi Tallinnas, Sindis, Pärnus, Haapsalus, Otepääl, Põlvas, Jõgeval, Põltsamaal, Toris jm.

Kaitseliidu Lääne maleva kodulehelt teade Haapsalu kohta

Eesti lipu päeval heisati Haapsalu linnavalitsuse ees pidulikult riigilipp, mille heiskasid kaitseliitlased Siim Jeeberg ja Jaan Stoletov. Haapsalu linna lipu heiskasid Naiskodukaitse liikmed Kai Silmer ja Malle Sepp. Euroopa Liidu lipu heiskasid kodutütar Marie Keldrima ja noorkotkas Roger Rohilaid.

Liputoimkonna esimees oli Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkonna pealik leitnant Sulev Luiga. Lipurivis oli 15 lippurit oma organisatsioonide, ühenduste ja koolide lippudega.

Sõnavõttudega esinesid EELK vikaarõpetaja Kristel Engman ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Sündmuse käigus pühitses vikaarõpetaja Kristel Engman linnavalitsuse poolt SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumitele annetatava sinimustvalge majalipu.

Lipu naelutasid ja Eesti Lipu Raamatu sissekande kinnitasid allkirjaga: Urmas Sukles – Haapsalu linnapea; Kalju Aigro – Haapsalu linnavolikogu aseesimees; Neeme Suur – Lääne maavanem; Mehis Born – Kaitseliidu Lääne maleva pealik; Kristel Engman – EELK vikaarõpetaja ja Anton Pärn – SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja.

On saanud traditsiooniks, et lipu päeva raames annetatakse iga-aastasel lipu päeva tseremoonial mõnele asutusele või institutsioonile pühitsetud riigilipp. Pühitsetud sinimustvalge majalipu andis Haapsalu linnavalitsuse nimel üle Haapsalu linnapea Urmas Sukles, vastu võttis Anton Pärn – SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja.

Liputseremoonia toimkonnaliikmed olid kaitseliitlased Reimo Sepp ja Arnold Juhans. Eesti lipu päeva tähistamisel Haapsalus olid maleva ja tema allorganisatsioonide kõik allüksused esindusega väljas – ilus.

Möödunud aastal annetati lipp Kaitseliidu Lääne malevale.

Kuberneri aias

Tallinnas tähistati Eesti lipu sünnipäeva traditsioonilise hommikuse piduliku lipuheiskamisega Toompeal. Kuberneri aeda oli üles rivistatud kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste organisatsioonide auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängis Kaitseväe orkester, laulsid naislaulu seltsi koorid. Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Trei tänasid tublimaid isamaalisi seltse, ühinguid ja koole ning kinkisid tänutäheks sinimustvalged pidulikud kandelipud. Kuldsete narmaste ja paelaga esinduslipud kingiti Helsingi Latokartano põhikoolile Kaitseliidu noorteorganisatsioonile Noored Kotkad ja Eesti naislaulu seltsile. Õnnistussõnad ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Põltsamaal

Põltsamaa lasteaed Tõruke tähistas Lipu päeva ja linna 90. juubelit.

Urmas Saard