Põlvamaa kõrgeima autasu pälvis Laine Lõvi

Foto: Põlva Maavalitsus
Foto: Põlva Maavalitsus

23. veebruari õhtul toimunud Põlva maavanema, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Kaitseliidu Põlva maleva Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Räpina aianduskoolis anti üle Põlvamaa kõrgeimad autasud.

Maakonna vapimärgi ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu preemia pälvis seto kultuuri hoidja, leelopäevade algataja , leelokoori Kuldatsäuk eestvedaja, Tsäimaja looja ja seto toidukultuuri propageerija, Seto Talumuuseumi rajaja ja kauaaegne direktor Laine Lõvi.

Vastne laureaat on öelnud: “Iga muuseum saab alguse muuseumihoidlast. Kõik varjul olevad asjad peavad olema korralikult kättesaadavad. Aga ilma setu rahvata muuseumi ehitada ei oleks olnud võimalik. Töötades muuseumi juhina sain tegelda asjadega, millest olen unistanud.”

Maakonnale osutatud teenete eest pälvisid maavanemalt Põlvamaa teenetemärgi maakonna ja kohaliku elu edendaja Räpina vallavanem Teet Helm, puhkpillimuusika traditsioonide elushoidja ja arendaja, õpetaja ja muusik, Põlva Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja ning kooli puhkpilliorkestri, Põlva Linna Puhkpilliorkestri ja Põlvamaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigent Peeter Änilane ning agronoom, kohaliku elu edendaja, Põlva Agro OÜ juht Peeter Alep.

Aukirja ja maakonna vapiga rinnamärgi pälvisid veel Põlvamaa Põllumeeste Liidu Nõuandekeskuse juhataja Ulvi Ajalik, kauaaegne ja pühendunud riigitegelane ja maakonna elu edendaja Malle Amor, väikeettevõtja, Raili Pagarikoja omanik, MTÜ Kodukant Liikumise liige Raili Kallavus, vaimulik ja EELK Kanepi Jaani koguduse õpetaja Margit Lail, noorsootöötaja, Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse juht ja kohaliku elu edendaja Anu Luiga, ettevõtja, OÜ Lihapagar juhatuse liige, kohalike elu edendaja Raul Lusti, Lahe Raamatukogu juhataja, Noorte Kotkaste Põlva maleva juhatuse liige, Noorte Kotkaste Põlva Maleva Laheda rühma pealik ja Kodutütarde Põlva ringkonna Laheda rühma pealik Ainika Mägi, Räpina Haigla õendusjuht Taimi Randma, Kaitseliidu Põlva maleva pealik, major Janel Säkk ja RMK Kagu Regiooni metsakasvataja, Eesti Metsateenijate Ühingu esimees, kohaliku elu edendaja Kaarel Tiganik.

Autasude kättejagamisel ja pidulikul vastuvõtul esinesid Põlvamaa Poistekoor Kersti Juurma ja Eda Heinaste juhatusel, muusik Jarek Kasar ning metsasarvel Urmas Himma.