Äikse eel tasub mõelda elektriseadmete kahjude ennetamisele

Äike Lääne maakonnas Kumaril foto: wikipedia

Igal äikesehooajal tekib elektrikatkestusi ja tarbijate pöördumisi kahjustatud elektriseadmete kohta. Kuidas kahjusid vältida ja mida teha, kui kahju on siiski juhtunud? Nõuandeid jagab Elektrilevi klienditeeninduse juhtivspetsialist Tambet Toomemäe.

Kahjude ärahoidmiseks eemalda seadmed vooluvõrgust. Otsese piksetabamusega kaasneb ülikõrge pinge, mille vastu on ainus ja väga tõhus ennetusvahend elektriseadmed võrgust eemaldada. Äikese lähenedes tõmba vähemalt hetkel mittevajalike elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja. Ka äikesehooajal kodust pikemaks ajaks ära sõites tasub elektriseadmed võrgust eemaldada.

Vajadusel hangi kaitseseadmed või kindlusta vara. Paraku absoluutset kaitset äikese vastu ei olegi – ühel või teisel moel võib loodusjõud tekitada kahju, mida ei saa või on kulukas ennetada. Tuleb hinnata oma elektriseadmete väärtust, kaitseseadmete või kindlustuse maksumust ja juhtumi tõenäosust ning selle pinnalt lahendus valida.

Väga üldistatult öeldes on maakaabliga ühendatud linnakorteritega võrreldes äikesest rohkem ohustatud hajaasustusega maapiirkonnad, kus elekter tuuakse kohale õhuliini kaudu. Kaitsemeetmete peale on põhjust rohkem mõelda ka tarbimiskohas, kus on palju liigpinge osas tundlikku ja kallist elektroonikat.

Igasuguste kaitsvate lisaseadmete toimimise eelduseks on see, et hoonele on ehitatud nõuetekohane maandussüsteem. Kodutehnika kaitseks on mõeldud liigpingepiirikud, mis juhivad tekkinud liigse pinge maandussüsteemi. Neid on erinevaid tüüpi, mida saab paigaldada kas elektrikilpidesse või pistikupesadesse. Kilpidesse paigaldavad liigpingekaitsmeid elektritööettevõtted, kellega tuleks sobivate seadmete osas konsulteerida. Vahetult pistikupesaga ühenduvaid kaitseseadmeid saab osta paljudest elektroonika- ja ehituskauplustest ning nende hinnad algavad mõnekümnest eurost. Parima kaitse tagab kombineeritud mitmeastmeline liigpingekaitse.

Elektrivõrgust tingitud kahjude vastu pakuvad kaitset ka paljud kodukindlustuspaketid. Toomemäe soovitab valida oma vara kindlustamiseks sellise kindlustuse, mis katab elektriseadmete rikete riski ka äikesekahjude korral.

Kui kahju on tekkinud otseselt äikese tagajärjel, siis Elektrilevi sellist vääramatust jõust tekkinud kahju ei hüvita. Kui Sul on kodukindlustus, tasub uurida, kas see katab ka äikese tagajärjel tekkinud kahjud.