Riigikogu liikmed külastasid hiiepaiku

Eelmisel nädalal toimus Harjumaal Jõelähtme vallas looduslike pühapaikade teabepäev, kus osales saadikuid Riigikogu kõikidest
fraktsioonidest. Külastati looduslikke pühapaiku ning toimus seminar “Seitse müüti hiitest”. Sündmuse korraldasid Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühm, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning Hiite Maja SA.

Ülgase küla Koljunuki sadamas toimunud seminaril “Seitse müüti hiitest” kõneles Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma esimees Annely Akkermann, ajakirjanik Ingrid Peek ning Tartu Ülikoolist Ahto Kaasik ja Heiki Valk. Regilaule esitasid Aruküla mehed. Peamiseks jututeemaks oli looduslike pühapaikade äärmiselt suur ohustatus ning rahastuse leidmine pühapaikade päästmiseks mõeldud arengukavale.

Annely Akkermanni sõnul on looduslikud pühapaigad õiguslikult ja halduskorralduslikult siiani kukkunud “mitme tooli vahele” ning vajavad seetõttu erilist tähelepanu. Lähemal ajal on kavas kokku kutsuda pühapaikade toetusrühma ja teemaga seotud ministeeriumide nõupidamine, et arutada pühapaikade arengukava rahastamist.

Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu esimees Heiki Valk tutvustas Kultuuriministeeriumis koostamisel olevat looduslike pühapaikade arengukava 2015-2020, mille kohaselt kavatsetakse kaardistada pühapaigad Eesti kõigis kihelkondades. Seniste uuringuandmete põhjal on eeldatavasti võimalik maastikul leida ja inventeerida 3800 – 4500 pühapaika, või endise pühapaiga asukohta. Kavandatud uuringute abil hoitakse ära ca 2600 pühapaiga hävimine unustamise või inimtegevuse tõttu.
Arengukava eelarve on 6,2 miljonit eurot ning 81% sellest moodustab vahetult pühapaikade kaardistamisega seotud kulu.

Seminaril osalenud saadikud leidsid arutelu järel üksmeelselt, et kavandatud tegevused ja eelarve on igati põhjendatud ning arengukava täitmiseks vajalikud 6,2 miljonit eurot tuleb kiiremas korras leida.

Seejuures on oluline, et pühapaikade kaardistamisega ei ole võimalik enam rohkem viivitada ning kavandatud kulu on ühekordne. Looduslikud pühapaigad on kõige ohustatum kultuurimälestise liik ning nende säilitamine või taastamine ei vaja olulisi lisainvesteeringuid, vaid toimub reeglina loodusliku protsessina.

Külastatud hiiepaikades tõdeti, et arheoloogiamälestistena kaitstavates pühapaikades ei ole oluliste loodus- ja kultuuriväärtuste säilimine tagatud. Nii haigutavad Rebala muinsuskaitsealal asuvas Maardu hiiemetsas 2011-2012. aastast pärinevad lageraielangid. Jägala küla Pärnamäe hiies on aga vandaalid sodinud värviga kive ning mälestise tähiseid.

Annely Akermann valiti Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma esimeheks 24.04.2014. Riigikokku valiti Annely Akkermann Pärnumaalt, ta kuulub Keskkonnakomisjoni ning Riigieelarve kontrolli erikomisjoni ning on IRLi fraktsiooni liige.

Allikas: Hiite Maja SA