Selgusid Viljandimaa noorsoovaldkonna aasta 2013 tublimad

Vilja Volmer. Foto: erakogu
Vilja Volmer. Foto: erakogu

Täna tunnustatakse Viljandi gümnaasiumis toimuval noortefoorumil maakonna tublimaid noorsoovaldkonda panustajaid. Tunnustused antakse üle Viljandi maavanem Lembit Kruuse ja Viljandimaa Omavalistuste Liidu esimehe Ene Saare poolt.

Tulemused:

1. Kategooria “Enim silma paistnud noorsootöötaja” Laureaat on Vilja Volmer, Viljandi Linnaraamatukogu huvijuht

(Nominendid: Kaja Õigus, Elli Mets, Mart Saar, Kätlin Kink)

2. Kategooria “Aasta koostöö” laureaat on Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Gümnaasium, ajaleht Sakala

(Nominendid: Mõisaküla Linnavalitsus ja MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R)

3. Kategooria “Aasta tegu” laureaat on tänavakultuurifestival Viljandi BACH 2013

(Nominendid: MTÜ Tääksi Spordiklubi projekt “Jalgpallialane koolitus Põhja-Viljandimaa koolides”, Võhma Gümnaasiumi Comeniuse projekt “Folklore and Dance to Stem Bullying and Violence”, Viljandi Linnaraamatukogu projekt “Kultuurikonks”, Viljandi Gümnaasiumi dokumentaalfilmiklubi Pult, Suure-Jaani Noortekeskuse renoveerimine) 

4. Kategooria “Aasta noor” laureaat on Kris Süld

(Nominendid: Susanna Päiv, Roger Ote)

“Kõik tunnustamiseks esitatud inimesed ja nende tegevused on väga olulised nii kohalikul kui maakondlikul tasandil noorte arengule, kuid oli ka mitmeid selliseid, mis kaasasid ja võimaldasid noortel omandada kogemusi rahvusvahelisest noorsootegevusest. Näitena nominentidest võib tuua Heilika Vahtra ja Võhma Gümnaasiumi koolikiusamise vastase projekti või Kätlin Kinki ja tema mitmed rahvusvahelised noorteprojektid Suure-Jaani vallas.

Esiletõstmist väärivad nominentidest kindlasti ka meie tublid tegusad noored, kes on suutnud maakonnas korda saata mitmeid olulisi suuri sündmusi nagu näiteks Hanna Enthal ja tema algatusel loodud Viljandi Gümnaasiumi dokumentaalfilmiklubi Pult või Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilane Roger Ote ja tema poolt järjepidevalt korraldatav võrgupidu Interlan või Viljandi Gümnaasiumi õpilane Susanna Päiv ja tema asutatud õpilasfirma kohvik “Chill in”.

Tublisid noorsoovaldkonda panustajaid, kes tunnustamist väärivad, on maakonnas tunduvalt rohkem ning kindlasti suured tänusõnad neile, kes seda märkasid ja ka taotlused tunnustamiskomisjonile esitasid” sõnas Viljandi Maavalitsuse noorsootöö peaspetsilist-alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi.

Viljandi maakonnas on noorsoovaldkonna tublisid tegijaid tunnustatud juba alates 2006.aastast ning selle algatajaks on olnud Viljandimaa Noortekogu. Tunnustust jagati algselt kahes kategoorias: “Tubli noor” ja “Parim noorsootöötaja”.

Alates 2010.aasast on noortöö valdkonna tegijaid hakatud tunnustama ka riiklikul tasandil ja seda eesmärgiga tõsta esile valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Kõik maavalitsused saavad esitada ühe kandidaadi riiklikule tunnustamisele kategooriates “Enim silma paistnud noorsootöötaja”, Aasta koostöö”, “Aasta tegu”. Käesoleval aastal lisandus kategooriana “Aasta koolitaja”.

Aasta-aastalt on maakondlikule komisjonile esitatud taotluste arv suurenenud, mis näitab, et järjest enam on hakatud mõistma ja väärtustama noorsootöötajate rolli ja olulisust noorte toetamisel. Sel aastal laekus komisjonile 16 taotlust ning kõige enam kategoorias “Aasta tegu”.

LISAINFO:

Kandidaatide lühitutvustused

1.ENIM SILMA PAISTNUD NOORSOOTÖÖTAJA LAUREAAT Vilja Volmer – Viljandi Linnaraamatukogu huvijuht Vilja Volmer on töötanud Viljandi Linnaraamatukogus huvijuhina alates 2005. aastast. Selle aja jooksul on ta mitmekesistanud raamatukogu üritusi eelkõige töös laste ja noortega. Ta on ärgitanud laste ning noorte huvi lugemise, kirjanduse, omaloomingu, raamatukogu ning vaba aja sisuka veetmise vastu. Tema algatatud üritused on mõeldud nii Viljandi linna kui ka maakonna lastele, noortele ja täiskasvanutele. Tema korraldatud üritused on rikastanud linna kultuurielu ning äratanud tähelepanu maakonnas, vabariigis ja rahvusvahelises plaanis. Eriti huvitavad on olnud viimased noortevahetuse projektid, mille Eestipoolseks partneriks on Vilja. Mitmed Viljandimaalt pärit noored on saanud võimaluse osaleda Türgis, Sloveenias ja Poolas noortevahetuse projektides, mille eesmärgiks on kaasata neid ühiskondlikku tegevusse.

2.AASTA KOOSTÖÖ LAUREAAT Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Gümnaasiumija ajalehe Sakala koostöö tulemusena toimunud viktoriin “Kultuurikonks”
Algataja: Viljandi Linnaraamatu-kogu
Eestvedaja: Veronika Raudsepp Linnupuu

Viktoriini “Kultuurikonks” eesmärgiks oli ergutada nii noorte kui täiskasvanute huvi kultuuriväljaannete ning maakonnalehe lugemise vastu. Projekt sai teoks Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Gümnaasiumi ja ajalehe Sakala koostöös. Projekti koordinaator oli linnaraamatukogu töötaja Veronika Raudsepp Linnupuu. Õpetajate ja raamatukogu töötajate juhendamisel küsimusi koostanud Viljandi Gümnaasiumi noored omandasid seeläbi teadmisi viktoriini korraldamiseks ja läbiviimiseks. Projekti lõpetas paneeldiskussioon ekspertide aruteluga ajakirjanduse rollist ning kultuuriperioodika turundamise vajadusest.

Noorte teadlikkus raamatukogu erinevatest võimalustest ja teenustest tõusis olulisel määral. Küsimuste koostamise jooksul leidsid noored mitmeid raamatukogu pakutavaid tegevusi, mille kohta neil varem info puudus.

3.AASTA TEGU: LAUREAAT Tänava-kultuurifestival Viljandi BASH 2013
Eestvedaja: Kris Süld

Tänavakultuurifestival Viljandi BASH 2013 on Krisi isikuprojekt, mida ta koos oma meeskonnaga mitu aastat arendanud on ning mida aasta aastalt suuremaks juhib. BASH koondab endast tänavakultuuri, ekstreemsporti ning suve. Festival, mis toob Viljandisse kokku rannajalgpallurid, tänavakorvpallurid, rulatajad, trikiratturid, tõukeratturid ning noored, kes neid alasid austavad ning harrastavad. BASHi eesmärk on näidata, et noored suudavad midagi rahvusvahelist ning suurt korda saata ja ära teha. Lisaks on BASH noortele väga oluline suvine meelelahutusvorm. BASH toob noored kokku!

4.AASTA NOOR LAUREAAT Kris Süld
MTÜ Mikromulk ja õpilane

Kait Lukka eestvedamisel koostöös Krisiga on valminud Viljandi Lennukitehase sisepark, mis pakub talvisel ajal ekstreemspordiharrastamise võimalusi ligi 30-40le Viljandi linna noorele. Lisaks pakkus Lennukitehase sisepark paljudele poistele võimalust ise midagi ära teha – Tehase sisepark on 50% ehitatud Viljandi BASHi juurdeehituse materjalidest, mille poisid ise ümber ehitasid.
Samuti on Kris teist aastat seisnud Viljandi linna suurima mittetulundusliku ürituse eestvedamise eest – Viljandi BASH, mis on Krisi südameasjaks. BASH 2013 tõi Viljandisse kokku sadu tänavakultuurihuvilisi ning sisustas 5 päeva Viljandi noorte suvist tegevust: tänavakorvpall, rannajalgpall, tänavatants, lauatennis ning BMX-tüüpi trikiratastel, tõukeratastel ning ruladel trikitamise. BASH ei ole mitte üritus ainult Eesti tänavakultuuriaustajatele, vaid kutsub kohale ka noori ning huvilisi välismaalt.