Maakondade terviseedendajad pälvisid tunnustust

Estonia talveaias korraldati esmakordselt maakondlike tervisedendajate tunnustamisüritus, kuhu oli kutsutud tunnustust saavad inimesed, maavanemad ja maavalitsuse tervisedendajad, haigekassa ja tervise arengu instituudi esindajad.

Tänavu tunnustati neid paikkonnas tegutsevaid tervisedendajaid, kes on tegelenud teadlikkuse tõstmisega toitumise ja liikumise valdkonnas. Iga aasta alguses edastab sotsiaalministeerium maavalitsustele aasta prioriteetse teema, mis on aluseks maakonnas tunnustust vääriva inimese väljavalimisel. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste juures töötavate spetsialistidega, vaid esitada võib kõiki inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Igal aastal tunnustatakse kuni 15 inimest, igast maakonnast ühte. Tervisedendajate tunnustamise üritus hakkab toimuma veebruarikuus ja seda korraldab sotsiaalministeerium, mis tähendab, et aasta jooksul on kõikidel aktiivsetel terviseedendajatel võimalus silma paista ja järgmise aasta alguses riiklik tunnustus vastu võtta.

Tänavusel maakondlike tervisedendajate tunnustamisüritusel pälvisid tunnustust:

Harjumaalt Sirje Saulep

Hiiumaalt Margit Kagadze

Ida-Virumaalt Svetlana Podtsepajeva

Jõgevamaalt Maiu Veltbach

Järvamaalt Annika Aava

Läänemaalt Hele Leek- Ambur

Lääne-Virumaalt Olga Boitsov

Põlvamaalt Ene Mattus

Pärnumaalt Eha Vellend

Raplamaalt Aivo Sildvee

Saaremaalt Imbi Jäe

Tartumaalt Lea Saul

Valgamaalt Lelil Saluveer

Viljandimaalt Anu Johani

Võrumaalt Marianne Hermann