Ilmus Plaani kooli raamat

Augustikuu 4. päeval kogunes Võrumaale Plaanile üle 120 inimese paikkonna päeva ja kooli kokkutulekut pidama. Plaani paikkonna ajalugu uurinud Uno Ojala põhjaliku ajaloolise ülevaate järel esitleti kohalolijatele värskelt trükikojast saadud raamatukest „Meie kooli lugu. Plaani kool 1872-1969“.
Kogutud materjali pani raamatuks kokku Juta Sikk ja see sai päris mahukas – 207 lk. Selles on kõigepealt esitatud kooli ajalugu, mille käsikirjaline materjal pärineb kooli kauaaegselt õpetajalt Aale Otsalt. Selles olnud fakte ja arve on kontrollitud ja täpsustatud ning lisatud arhiivimaterjalidest saadud infot.
Kuna koolis töötanud õpetajad olid väga agarad kohaliku kultuurielu eestvõtjad ja selles kaasalööjad, siis on raamatus omaette osa sellele tegevusele pühendatud. Eelkõige on kajastatud Plaanil aastakümneid tegutsenud laulu- ja muusikaseltsi „Helin“ ettevõtmisi.
Eesti ajalooarhiivi materjalidele tuginedes on antud põgus ülevaade kooli tegevusest sellel ajal, kui kirikukoolis lapsi õpetasid preester ja köstrid. Mitmete Plaanil koolis käinud õpilaste, siin töötanud õpetajate ja teenistujate (kokku 34 inimest) meenutused ja mälestused käsitlevad erinevaid aegu ja episoode ning annavad mitmekülgse ja särava pildi koolielust, aga ka tolleaegsest elust-olust.
Omaette peatükis on esitatud kolme Plaanil töötanud õpetaja (Aale Ots, Eduard Kõrran, Eduard Rikas) elulood. Raamatus on ära toodud ka lõpetanute ja õpilaste nimekirju. Kuna aga ennesõjaaegseid materjale arhiivides peaaegu ei leidu, siis kõigi aastate kohta neid esitada polnud võimalik, ka võib nimekirjades esineda ebatäpsusi. Veel on raamatukeses toodud arve ja fakte Plaani kooli ainelise baasi kohta (nii 1930ndate kui ka 1960ndate aastatel), väljavõtteid kooli külaliste raamatust ja antud põgus ülevaade kahest varasemast Plaani koolipere kogunemisest (kokkutulekust 1966. aastal ja mälestuskivi avamisest 2010. aastal).
Raamatu tekstilisse ossa on lisatud mõningate dokumentide koopiaid, skeeme, pildimaterjali, sh üle 100 foto. Fotod pärinevad õpilaste ja õpetajate erakogudest. Kuna pilte kogunes väga palju ja kõik raamatusse ei mahtunud, siis on kogu pildikogu (433 fotot) aastatest 1923-2010 paigutatud DVD-le.
Raamatu koostaja Juta Sikk tänab raamatu väljaandmist rahaliselt toetanud Haanja vallavalitsust, Eesti kultuurkapitali ja MTÜ-d Plaani Kotus.
Raamatut ja DVD-d saab soovi korral osta (raamat maksab 10 ja DVD 5 eurot) Haanja vallamajast sekretäri käest, ka võib pöörduda koostaja poole (juta.sikk@ut.ee, tel 56 951 721). Kui raamatu lugejal on infot, mida raamatus ei leidu, või soovib teha täpsustusi ja parandusi, siis kõigi tähelepanekute eest on koostaja väga tänulik.