Kõnnujõel saab õppida savikrohvi valmistamist

Savikrohvi koolitus toimub 1. ja 2. septembril Kõnnu talus Kõnnujõe külas Tabivere vallas. Korraldajaks MTÜ Kõnnujõe Kogukond.

Koolituse käigus õpitakse:
1. Kuidas savikrohvi ise valmistada, leida vajalikud lähteained.
2. Millises vahekorras materjale segada ja kuidas erineva otstarbega segusid valmistada.
3. Millised on vajalikud tööriistad.
4. Kuidas krohvida erinevaid pindasid.
5. Saab tutvuda eelmistel koolitustel valminud rakettahju ja ümara leiva/pizza-ahjuga.

Koolituse juhendaja on Marko Kikas.
Registreerimine kuni 29. augustini: jutaluts@gmail.com, tel. 5666 2752.
Koolitusel osalustasu 27 EUR, söögiraha 15 EUR
Ööbimine-pesemine askeetlikes tingimustes, kaasa madrats ja magamiskott, võimalik ka telkida (oma telgiga)
Koolitust toetab LEADER Eesti Jõgevamaa Koostöökoja kaudu.

Halinga vald otsib uut aukodanikku

Foto: commons.wikimedia.org

Halinga vald on välja kuulutanud konkursi uue valla aukodaniku leidmiseks.

Valla aukodaniku nimetuse andmisel võetakse aluseks vallaelanike, volikogu, valitsuse ja vallas tegutsevate juriidiliste isikute taotlused. Taotlus tuleb  esitada kirjalikult valitsusele 1. septembriks.

Taotluses peab olema  märgitud:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete nimekiri;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite number, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri (või digitaalallkiri).

Aukodaniku nimetus antakse volikogu otsusega aastas ühele inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Halinga vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Aukodaniku nimetust ei ole kohustus igal aastal välja anda.

Läänemaa omavalitsused said aastaraamatu

Läänemaa Omavalitsuste Liidu Eestseisusel Oru vallamajas andis maavanem Innar Mäesalu kõigile Läänemaa omavalitsustele üle aastaraamatu. Maakonna kokkuvõtte 2011. aastast koondas Lääne maavalitsus.

Aastaraamat on ainuke maakonna kõiki eluvaldkondi kajastav ja avalikke organisatsioone ühendav informatsiooni ning sündmuste kogum. Läänemaa aastaraamat ilmub 18ndat korda, neljandat aastat on raamat elektrooniline. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu sõnul on aastaraamatut mugav kasutada, näiteks on raamatu sisu ning tekstid varustatud linkidega lisainformatsiooni saamiseks.

Maakonna aastaraamatus on olemas Läänemaa omavalitsuste ja riigiasutuste kokkuvõtted 2011. a olulisematest tegevustest ning saavutustest. Samuti on raamatus kirjas maakonna erinevad statistilised näitajad.

Raamatu koostamist korraldas maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond, kaasa on aidanud maavalitsuse osakonnad, kohalikud omavalitsused, riigiasutuste kohalikud esindused ja teised organisatsioonid.

Elektrooniline aastaraamat on loetav maavalitsuse kodulehel. CD-plaadil oleva aastaraamatu saavad teiste hulgas maakonnas paiknevad riigiasutused, omavalitsused, raamatukogud, õppeasutused.

Lääne Maavalitsus tänab kõiki, kes aitasid kaasa Lääne maakonna tervikliku ülevaate koostamisele!

Emumäe pink jutustab hääbuvatest küladest

Emumäe veerel asub pink, kus on kiri tekstiga “Meenutades hääbunud külasid”, kirjutab Virumaa Teataja.

Mäenõlvalt avanevad vaated Viru- ja Vooremaa kaunitele maastikele on inimtühjaks jäänud.

“Meie piirkonna külad – Emumäe, Imukvere, Jäätma, Kaavere, Kadiküla, Kitsemetsa, Koila, Käru, Lasinurme, Mõisamaa, Mäiste, Olju, Tammiku, Villakvere, Salla ja Sootaga – on vanad ja väärikad. Neid külasid on mainitud ka Taani hindamisraamatus, see aga tähendab, et nad on olnud elujõulised juba aastasadu. Kahjuks on viimastel aastakümnetel nii mõnedki neist, nii nagu paljud külad üle Eestimaa, kadumas või lausa hääbunud,” seisab infotahvlil, mis on paigutatud Emumäe vaatetorni juurde platsile. Sealt algavat matkarada mööda tuleb liikuda paarsada meetrit, et meenutamiskohta jõuda.

MTÜ Emumäe Arenduskeskus sai inspiratsiooni uuest, alates septembrist ETV ekraanile jõudvast telesaatest “Pink”, mille mõtteks on täita Eestimaa “rääkivate pinkidega”, mis pajatavad põnevat lugu või jäädvustavad millegi või kellegi mälestust, ning tähistada need.

“Mõte paigutada pink kauni vaatega kohta tuli meil juba varem, seoses saatega arvasime, et võiks selle ka kellelegi või millelegi pühendada. Mõte külade mälestuse jäädvustamisest meeldis paljudele kohalikele inimestele,” rääkis MTÜ Emumäe Arenduskeskuse juhatuse liige, Koila küla elanik Triinu Pohlak Virumaa Teatajale.

Pingi kõrval seisab niinimetatud küladepuu, mille okstele saab kinnitada sedeli oma küla auks, olenemata sellest, kui elujõuline on see küla antud hetkel.

“Kõik Eestimaa külad väärivad meelespidamist,” leidis Triinu Pohlak.

Loomakaitsjad kutsuvad üles loomi mitte hülgama

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat, mille raames pannakse inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud lemmikloomi.

“Suve lõpupoole ja sügise alguses saabub seltsi infotelefonile sadu teateid lemmikloomadest, kes on hüljatud suvilatesse ja maakodudesse. Inimesed võtavad suve alguses suvilasse oma puhkuseperioodiks koera- või kassipoja, kuid hülgavad looma suvilast lahkudes,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi üldjuht Evelyn Valtin. Valtini sõnul tekivad sedalaadi hülgamise tulemusena kasside ja koerte kolooniad, levivad haigused ning loomad kannatavad ja paljud neist surevad.

Valtini sõnul kulub seltsil aastas kümneid tuhandeid eurosid vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja abistamiseks. “Eestis on loomade hülgamine seadusega keelatud ja kriminaalkorras karistatav,” märkis ta. “Seni aga, kuni Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja registrisse kandmiseks, on hülgajaid pea võimatu tabada, rääkimata nende vastutusele võtmisest,“ kirjeldas Valtin olukorra keerukust.

„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ sõnum on nii Eesti Loomakaitse Seltsi sügiskampaania plakatitel kui ka Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu levival video-ja audioklipil. Teavituskampaania info levitamisega on kaasa tulnud AS Edelaraudtee ja OÜ Meediavõrk. Eesti Loomakaitse Selts kutsub ka kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias ning levitama teavet kohalike elanike hulgas. Samuti soovib selts kohalike omavalitsuste poolset kõrgendatud tähelepanu seoses hüljatud ja hulkuvate loomadega ning taolistel juhtudel ka kiiret reageeringut loomahülgajate kindlakstegemisel ja abi osutamisel.  Loe edasi: Loomakaitsjad kutsuvad üles loomi mitte hülgama

Mehi oodatakse taas liikuma

Projekti Mehed Liikuma ja spordiklubi Trismile liikumisürituste sarja XI etapp toimub homme, 28. augustil algusega kell 18.00.

Kokku saadakse Puhja Seltsimaja parklas ning teemaks on maastikujalgrattasõit — sõidetakse maastikul Puhja kandis. Kohal on Trismile juhendajad, kelle käest saab vajadusel abi ja juhendamist. 

Mehed Liikuma ja Trismile korraldavad 2012. aastal Tartumaa eri kohtades kokku 12 tasuta liikumisüritust, mis on mõeldud kõigile meestele ja naistele, kes hoolivat oma tervisest ning soovivad heas seltskonnas aktiivselt vaba aega veeta.

Puhja üritus on kõigile huvilistele (nii mehed kui naised) TASUTA, kuid korraldajad paluvad oma osalemisest eelnevalt (kuni 27. augustini) teada anda e-posti aadressil mehedliikuma@mehedliikuma.ee või registreerida ennast vastaval Facebooki lehel.

Ühistreeningutest osavõtjatel on võimalik koguda kohapeal jagatavatele liikumislehtedele templeid, mis annavad võimaluse osaleda Mehed Liikuma ja Trismile auhindade loosimises 2012. aasta septembris. Auhindade loosimises osalemiseks tuleb osa võtta vähemalt viiest liikumisüritusest.

Projekti toetavad LEADER-programm, Tartu Maavalitsus ja MediTA Meestekliinik.

Tartus alustab tööd linnuklubi


Kumb oli enne – kas kana või muna? Miks vares on laululind? Millega tegelevad ornitoloogid? – Tahad teada? Siis tasub sammud seada Tartu linnuklubi poole.
Tartu Keskkonnahariduse Keskuses alustab tegevust 10-18-aastasi linnusõpru koondav Tartu noorte linnuklubi, millega liitudes on võimalus kogenud juhendajate abil lähemalt tutvust teha meie tiivuliste kaaslaste imelise maailmaga ja õppida tundma linnuelu saladusi. 1-2 korda nädalas toimuvad Linnuklubi kokkusaamised, kus teoreetiliselt ning praktiliselt õpitakse linde tundma välimuse, hääle ja tegevusjälgede järgi, saadakse ülevaade lindude tähtsusest ökosüsteemis, õpitakse kasutama linnumäärajaid ja muud erialakirjandust, vaadatakse temaatilisi filme, tutvutakse kaitsealuste liikidega, õpitakse lindudele soodsate elu- ja pesapaikade loomist. Õppeaasta jooksul viiakse läbi 8 pikemat ekskursiooni, 8 õppekäiku ja 5 koolitust.

Sooviavaldus Linnuklubi tegevusega liitumiseks palutakse saata 10. septembriks 2012 aadressil aire.orula@mail.ee. Selles tuleb lühidalt kirjeldada oma linnuhuvi ja põhjendada Linnuklubiga liitumise soovi. Klubi tegevused on osalejatele tasuta. Tartu noorte linnuklubi käivitamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partneriks on Eesti Ornitoloogiaühing.

Esimene kooliaasta avaaktus peetud

Pärnu Postimees andis teada, et Pärnumaa koolidest pidas tänavu esimesena kooliaasta avaaktuse Sütevaka humanitaargümnaasium.

Aktus toimus traditsiooniliselt Pärnus Brackmanni pargis 25. augustil. Juba järgmisel päeval sõitis kogu Sütevaka koolipere koolilaagrisse Pärlseljale. Õppetöö algab 28. augustil.

Tänavu satub kooliaasta algus laupäevale. See annab koolidele valikuvõimaluse, kas alustada õppetööga 1. või 3. septembril. Täpsema info kooli alguse kohta leiab iga lapsevanem juba kooli kodulehelt.

Külauudised soovivad kõigile õpilastele head õpiindu, õpetajatele ja lapsevanematele aga rahulikku ja kannatlikku meelt.