Halinga vald otsib uut aukodanikku

Foto: commons.wikimedia.org

Halinga vald on välja kuulutanud konkursi uue valla aukodaniku leidmiseks.

Valla aukodaniku nimetuse andmisel võetakse aluseks vallaelanike, volikogu, valitsuse ja vallas tegutsevate juriidiliste isikute taotlused. Taotlus tuleb  esitada kirjalikult valitsusele 1. septembriks.

Taotluses peab olema  märgitud:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete nimekiri;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite number, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri (või digitaalallkiri).

Aukodaniku nimetus antakse volikogu otsusega aastas ühele inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Halinga vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel. Aukodaniku nimetust ei ole kohustus igal aastal välja anda.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap