Rõuge järvede seisundi parandamine

26. juulil kl 15.00 toimub Rõuge vallamajas MTÜ Rõuge Järved asutamise koosolek. MTÜ eesmärk on Rõuge valla territooriumil paiknevate järvede seisundi parandamine, järvede puhastamine, korrastamine ja heakord ning puhkamisvõimaluste loomine.

MTÜ asutamisele on kutsutud järvede äärsed maaomanikud, maaomanike esindajad, keskkonnakomisjoni liikmed, vallavolikogu liikmed ja muud huvilised. 19.06.2012 toimus Rõuge Suurjärve Külalistemajas infopäev “Järvede tervendamise võimalused Haanja looduspargis”. Infopäeva ettekannetega saab tutvuda siin:
http://www.keskkonnaamet.ee/haanja/kontakt/infopaeva-jarvede-tervendamise-voimalused-haanja-looduspargis-ettekanded/