Rosma kogupere konverentsil kõneldi kogukonnakoolist

Hetk kogupere konverentsi avamiselt Rosmal. Foto: Rosma Haridusselts

Põlva külje all Rosmal peeti laupäeval, 19. mail IV kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve kogukond”, kus arutleti kogukonna ja kooli suhete ning kogukonnakooli olemuse üle. Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatud konverentsist võttis osa 185 inimest, kes päeva lõpuks sõnastasid teesid terve kogukonna kooli kohta.

Konverentsi lõppdokument meenutab lapsevanematele, haridusametnikele ja omavalitsustele, et toetavat ja hoolivat kasvukeskkonda pakkuv kool saab tegutseda, kui kogukond sellist kooli soovib ja vajab. “Terve kogukonna ja kogukonda toetava kooli loomine ning hoidmine algab meist endast – igaühe panusest ja teadlikest valikutest. Selle õnnestumiseks on väga oluline koostöö, samuti omavalitsuste ja riigi esindajate hea tahe ning toetus. Kogukonnakoolis peitub meie ühine võimalus teel hoolivama ja tasakaalukama ühiskonna ning elukeskkonnani,” seisab dokumendis (vt konverentsi lõppteese teksti lõpus).

Neljandat aastat peetud kogupere konverentsi eesmärgiks oli vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda kaasa mõtlema ja tegutsema rohkem lapsevanemaid. Esimesel korral oli konverentsi fookuses terve laps, teisel aastal terve pere, kolmandal terve kool ja nüüd terve kogukond. Konverentsil osales koos vabatahtlikega rekordarv – kokku 185 inimest: 101 täiskasvanut ja 84 last.

Esinejatena astusid üles Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus, Tallinna waldorfkogukonna üks eestvedajaid Aivar Haller, Pühajärve Haridusseltsi juhatuse liikmed Ene Reedi ja Margit Prede, Rosma Haridusseltsi lapsevanem Indrek Maripuu ning Võru uue waldorflasteaia idee käivitajad Pille Sõrmus ja Mari Peetsalu. Paralleelselt ettekannetega toimusid tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt oli waldorflasteaed.

Kogupere konverentsil osaleti koos peredega. Konverentsirahvale valmistavad tervislikku toitu Seto sõsarad. Päeva lõpetas fantaasiapillimees Silver Sepp. Osalemine oli tasuta, omapoolse toetuse sai anda annetuse korras.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab Johannese Kooli ja Lasteaia Rosmal tegevust. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib täna 44 õpilast ja waldorflasteaias käib 28 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 11 omavalitsusest pärit peredele.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Euroopas ja maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 22 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb seitse waldorfkooli ja üheksa waldorflasteaeda, mitmel poole Eestis kaaluvad aktiivsed vanemad uusi algatusi. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse kuuluvates waldorflasteaedades on 363 last ja -koolides 487 õpilast. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Allikas: MTÜ Rosma Haridusselts, www.rosma.edu.ee

IV kogupere konverentsi “Head valikud hariduses. Terve kogukond” lõppteesid

Terve kogukond on terve ühiskonna alus. Terve kogukond koosneb avatud inimestest ja tugineb ühistele väärtustele, kogukonna südameks on terve kool. Toetavat ja hoolivat kasvukeskkonda pakkuv kool saab tegutseda, kui kogukond sellist kooli soovib ja vajab. Terve kool omakorda tähendab tervet kogukonda – avatud ja õnnelikke inimesi, kelle jaoks on oluline nii füüsiline, vaimne kui hingeline areng.

Terve kogukond
• koosneb avatud ja hoolivatest inimestest
• tugineb ühistele ideaalidele ja väärtustele ning aktsepteerib eripärasid
• märkab nii väikeseid kui suuri, noori kui vanu liikmeid
• seab esikohale nii laste kui vanemate füüsilise, vaimse ja hingelise arengu
• toetab aktiivset eluhoiakut ja loovate isiksuste kujunemist
• loob hoolivat ja tasakaalukat elukeskkonda
• lähtub oma tegemistes loodusest ja hoiab ökoloogilist tasakaalu
• austab kohalikku kultuuri ning traditsioone
• tugineb tervele koolile ja lasteaiale
• tajub end võrdõigusliku osana ühiskonnast
• teadvustab oma ühtekuuluvuse alust
• peab julget ja avatud dialoogi omavalitsuste ja riigiga
• osaleb seadusloomes
• teeb koostööd ja korraldab ühistegevust
• armastab naeru ja mängu
• rakendab jätkusuutliku majandamise põhimõtteid
• väärtustab kriise kui arenguvõimalusi
• on terve Eesti arengu võti

Terve kogukonna kool
• saab tegutseda, kui leidub piisav arv inimesi ehk kogukond, kes seda kooli soovib
• tagab hooliva ja toetava kasvukeskkonna
• kaasab vanemaid ja teisi huvilisi ning tal on palju sõpru
• aitab kujundada loovaid, sallivaid ja vägivallatuid isiksusi
• võib toimida kui kogukonna vaimne kese
• pakub otsetee väärtuspõhise hariduse suunas
• innustab loovusele ning uute teadmiste ja kogemuste kogumist
• vahendab oma lastele elu selle mitmekülgsuses
• aitab inimestel kasvada ja saada õnnelikuks
• kiirgab armastust

Terve kogukonna ja kogukonda toetava kooli loomine ning hoidmine algab meist endast – igaühe panusest ja teadlikest valikutest. Selle õnnestumiseks on väga oluline koostöö, samuti omavalitsuste ja riigi esindajate hea tahe ning toetus. Kogukonna-koolis peitub meie ühine võimalus teel hoolivama ja tasakaalukama ühiskonna ning elukeskkonnani. Avatust ja siirast südant heade valikute tegemiseks hariduses!

IV kogupere konverentsist osavõtjad: 101 täiskasvanut ja 84 last

Korraldajate ja osavõtjate nimel

Külli Volmer
MTÜ Rosma Haridusselts

Enn Kirsman
Eesti Lastevanemate Liit

19. mail 2012 Rosmal