Urvastes tutvustatakse raamatut kohalikust pärimusest

                                                Sel pühapäeval kell 14.30 räägib Urvaste seltsimajas raamatu  “Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus” üks kokkupanijaist, Valdo Valpri uuest teosest ja selle loomisloost. 

 “Metsast leitud kirik ” on mahukas ülevaade Urvaste kihelkonna  pärimuspaikadest ja neist kõneldud lugudest. Paikade tähtsust, teket,  nimesaamist jne. illustreerib 544 uuemat ja vanemat pärimusteksti Eesti
Kirjandusmuuseumi kogudest. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetuste sarja  kuuluva kogumiku koostaja ja Urvaste kihelkonna pärimust ja paiku käsitleva eessõna autor on Valdo Valper, toimetanud on raamatu Mall
Hiiemäe.
Raamat sisaldab rohkelt illustratsioone (kaasaegsed ja arhiivifotod,  kaardid, joonistused arheoloogilistest leidudest jm). Umbes kolmandik  avaldatud pärimustekstidest on võru keeles. 
Väljaande tutvustus lehel http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=27.