Võrus algas väikekandle kursus

Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskus koostöös MTÜga Hilaroga alustab väikekandle kursusega, mis kestab kaks korda kuus õhtuti oktoobrist aprillini. Kursuse lõpetanu tunneb väikekandle mänguvõtteid, oskab neid rakendada ja on suuteline mängima pillilugusid üksi või ansamblis.

Kursuse sihtrühmaks on pedagoogid (lasteaia-, klassi- ja muusikaõpetajad) ja pärimuskultuuri huvilised Lõuna-Eestis. Kursuse eesmärk on omandada elementaarne kandlemänguoskus, täiendada kandlemängu vilumust , mängijate arvu suurendamine, setu kandlekultuuri mitmekesistamine. Õppekava maht on 88 tundi, sellest auditoorset õpet on 58 tundi ja iseseisvat tööd 30 tundi. Tunnistuse saavad need kursuslased, kes on osalenud õppetöös vähemalt 75 protsendi ulatuses tundide mahust ning ette mänginud ühe kursuse jooksul õpitud pilliloo.

Kursused toimuvad Võru Loovuskoolis Lembitu tn 2 õhtuti kaks korda kuus: 29.sept, 6.okt, 20. okt, 3. nov, 17. nov, 1. dets, 15. dets, 12. jaan, 26. jaan, 9. veebr, 23. veebr, 10. märts, 23. märts, 6. aprill, 20. aprill.

Kursuse õpetajad on Milja Udras ja Kersti Kamberg.

Registreerimine: 55603891, milja.beebikool@mail.ee