Tähtvere päevad

29. septembrist 2. oktoobrini toimuvatel Tähtvere päevadel on tartlastel taas hea võimalus tutvuda selle linnaosa asutustega ja lüüa kaasa erinevatel üritustel.

Kunstihuvilistel tasub Tähtvere päevade ajal sisse astuda Karl Ristikivi muuseumisse, Endel Taniloo ateljeemuuseumisse, Tartu Lastekunstikooli Jakobi mäe hoonesse ja Jakobi Mäe Kultuurikotta. Kultuuriajaloo huvilistele on vaadata põnev näitus Eesti ja Saksa ühisest ajaloost Tartu Saksa Kultuuri Instituudis.

Laululava korraldab aardejahi ja laululava saalis astuvad üles erinevad tantsutrupid. Tantsurõõmust ja liikumislustist on võimalik osa saada ka linnaosa kahes uuemas asutuses – Eesti Maaülikooli spordihoones ja Tähtvere Tantsukeskuses.

Neljapäeval võetakse Tähtvere lasteaia õues vastu tammetõrusid, mis antakse üle Elistvere Loomapargile. Parimaid tõrude korjajaid tänatakse reedel laululava kohvikus.
Tähtvere päevad lõpevad laupäeval Katoliku kooli ja Jakobi Mäe Kultuurikoja hoovis toimuva Mihklilaadaga.

Kõik pakutav on osavõtumaksuta ja pääsmevaba.

Ajakava: http://kultuuriaken.tartu.ee

Lisainfo: Tiina Konsen, Tiigi seltsimaja projektijuht, tel 7361562, Tiina.Konsen@raad.tartu.ee