Rõuge koolimaja võõrustab Võrumaa noori

Rõuge noored ja noortejuhid korraldavad 3.-5. septembril Rõuge koolis Võrumaa noori kaasava partnerlusseminari, mille eesmärk on suurendada omavahelist koostööd ja infoliikumist ning saada juurde uusi ideid maakondliku noorsootöö arendamiseks.

Partnerlusseminar ühendab nii maakonna noorteühenduste kui õpilasomavalitsuste esindusi, töökoosolekuid peavad noortejuhid ja huvijuhid. Seminari keskus on Rõuge koolimaja, kuid tegevused toimuvad ka Rõuge noortekeskuses.

Seminari tegevustesse kuuluvad: organistasioonide turg, meeskonnatöö koolitus, koostööprojektide turg, ekskursioon, sportlikud tegevused, vabaõhu pidu, infotunnid spetsialistidelt teemadel internetiturundus, õnnetuste vältimine, liiklusohutus.

Seminari korraldust toetavad Rõuge Vallavalitsus, Võru Maavalitsus ja Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Täpsem info rouge.noorteklubi@gmail.com