Osulas saab laupäeval nautida muusikat

Laupäeval peetakse Osulas muusikalaata „Pärimusmuusikast levimuusikani“.

Muusikalaada raames toimuvad õpitoad, kus on võimalus proovida ning tutvuda erinevate muusikainstrumentidega, kontsert erinevatelt muusikutelt, konkurss ” Muusik 2013″, üles on seatud pillimüüjate infoletid ja pillid ning samas on võimalik osta- müüa- vahetada seismajäänud muusikariistu.

Oodatud on pillimüüjad. Samas on võimalik osta, müüa ja vahetada seismajäänud muusikariistu. On võimalik tutvuda kohalikel traditsioonidel põhineva rahvamuusikaga, rahvapillidega, rahvalaulude ning uuema, kaasaegsema muusikaga.

Õpitoad on avatud kell 12.00-12.45; 13.00-13.45; 14.00-14.45

Pärimusmuusika tubades tutvustatakse kohalikel traditsioonidel põhinevat rahvamuusikat, rahvapille ja rahvalaule. Kandle toas saab teha tutvust väikekanneldega. Õpetajateks on Milja Udras ja Kersti Kamberg. Torupille, lõõtspille ja regilaule tutvustab Katrin Soon.

Laste- ja beebide muusikatoas saab kasutada rütmipille ja teha nendega muusikat. Pillid on maheda kõlaga ja jõukohased beebidele ja väikelastele. Rütmipillidega saab laps oma esmase kogemuse muusika maailmas, mis omakorda aitab arendada rütmitunnet ja koordinatsiooni, ning tuleb hiljem kasuks lugema ja kirjutama õppimisel. Aitab arendada mälu ja võimaldab mängida lasteorkestrites. Õpitoas õpetavad õpetajad Helena Helekivi ja Eha Haak.  Loe edasi: Osulas saab laupäeval nautida muusikat

Põlvas avab uksed Helide maja

Eesti-Läti projekti “House of Sounds” (Helide maja) avab uksed ja kutsub osalisi, kes õpiksid valmistama  lõõtspilli ja rahvakannelt ja neil mängimist ning ka õppematerjalide valmistamist.

„Projekti nimetus – Helide maja – ei tähenda, et Põlvasse tuleks mingi uus hoone,“ täpsustas Põlva linna kultuuri- ja spordinõunik Janika Usin. „Sisuliselt tähendab see erinevaid töötubasid ja õppesessioone, mis toimuvad nii Eestis kui Lätis.“ Kui lätlaste panus koostööprojekti tegevustesse on pigem rahvakandle hingeelu tutvustamine, siis põlvakate pädevus on kahtlemata lõõtspill.

Projekti otsitakse: 
* kahte lõõtspilli valmistamisest/restaureerimisest huvitatud inimest. Lõõtspilli restaureerimise töötoad ja seminarid toimuvad Põlvas 6 korral 3-päevaste koolitustena alates jaanuarist 2013. Eelduseks on esmased puu- ja metallitöö oskused ning suur soov ja võimalus kõikides koolitustes osaleda.

* kahte kandle valmistajat. Kandle valmistamise õpetus toimub Lätis, Krapes 4 korral 3-päevaste koolitustena. Eelduseks on esmased puutöö oskused ning huvi kandlemängu vastu, samuti 100% osalus.

* samuti otsitakse kandle-, lõõtspilli-,  viiuli-,  mandoliini- ja  kitarrimängijaid. Kokku toimub neli rahvapilliõppimise 3-päevast õppesessiooni, kaks Eestis ja kaks Lätis ning rahvamuusikakontsert ning festival koos õpitubade ja näitustega.

Huvilistel palutakse saata osalemissooviga motivatsioonikiri (1 lk A4) hiljemalt 14. jaanuariks e-postile info@polvalv.ee.  Projekti valitutega sõlmitakse koostööleping. Kogu õppeprotsess toimub tõlgituna ning on osalejatele tasuta.

Saa oppi küläkandlõmängu

Et küläkandlõmängu elon hoita ja et mängjit mano tulnu, saava huvilidsõ vanno küläpillimiihi käe all pillimängu oppi.
Ettevõtmist kutsutas perimüsmuusiga koton oppamisõs: oppi saa kas oppaja vai opilasõ puul koton vai mõnõn muun kokko kõnõldun paigan.

Küläkandlõ-projekti vidä Eesti perimüsmuusiga keskus üten tiidüs- ja haridusministeeriümiga. Oppus om opilasõlõ ilma massulda – riik mass esi pillioppajilõ tunnõ iist. Kiä taht pillimiihi käe all küläkandlõmängu tunnõ võtta, andku hindäst teedä Soonõ Katilõ tel 5804 8426 vai kati.soon@gmail.com.

Uma Leht

Pärimusmuusika ait viib lapsed koduõppele

Eesti Pärimusmuusika Keskus viib tänavu Kihnus ja Setomaal läbi haridusliku pilootprojekti, millega viiakse vanade muusikatraditsioonide tundjad kokku noorte huvilistega.

Täna allkirjastavad Eesti Pärimusmuusika Keskus, Setomaa Valdade Liit ja sihtasutus Kihnu Kultuuriruum Viljandis ühiste kavatsuste protokolli, mille tulemusena luuakse uus, elavat vaimset kultuuripärandit tähtsustav koduõppe vorm. Ettevõtmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti eestvedaja Sofia Joons selgitas, et pärimusmuusika on leidnud endale kindla koha muusika- ja huvikoolides, samuti akadeemiates. Nüüd tahetakse selle kõrval elavdada pärimuse kandumist otse ühelt põlvkonnalt teisele. „Otsime üles need vanad lauljad, muusikud ja tantsijad, kellel on oma kogukonnas arvestatav positsioon olemas ning aitame neil oma oskusi noortele huvilistele edasi anda,” rääkis ta.

„Pärandkultuuri väljasuremise peamine põhjus on järelkasvu puudumine. Selle asemel, et analüüsida ja paika panna, miks see puudub, oleme hakanud mõtlema hoopis sellele, kuidas me saaksime kaasa aidata uue pärandkultuuri kandjate põlvkonna tekitamisele,” ütles Joons. Loe edasi: Pärimusmuusika ait viib lapsed koduõppele

Muhus käib karmoškakoolitus

Muhus õpitakse tuntud muusikamehe ja taidleja Meelis Mere eestvedamisel karmoškamängu, kirjutab ajaleht Meie Maa.

Esimene koolitus toimus laupäeval, 8. jaanuaril Koguva külas Muhu muuseumis, kuhu registreerus julgeid lõõtspillihuvilisi maakonna eri piirkondades kokku üheksa. Enamik rühma liikmeist nooti ei tunne, mõni oskab varasemast pilli mängida ning üks on seda pilli ka muusikakoolis õppinud.

Kursuslased tutvusid laupäeval karmoškaga lähemalt. Väikse loengu järel said kõik asjaosaliset ka praktiliste harjutustega käe valgeks. Kodutööks said õpilased märtsiks selgeks õppida pala „See on väike Muhu”.