Osulas saab laupäeval nautida muusikat

Laupäeval peetakse Osulas muusikalaata „Pärimusmuusikast levimuusikani“.

Muusikalaada raames toimuvad õpitoad, kus on võimalus proovida ning tutvuda erinevate muusikainstrumentidega, kontsert erinevatelt muusikutelt, konkurss ” Muusik 2013″, üles on seatud pillimüüjate infoletid ja pillid ning samas on võimalik osta- müüa- vahetada seismajäänud muusikariistu.

Oodatud on pillimüüjad. Samas on võimalik osta, müüa ja vahetada seismajäänud muusikariistu. On võimalik tutvuda kohalikel traditsioonidel põhineva rahvamuusikaga, rahvapillidega, rahvalaulude ning uuema, kaasaegsema muusikaga.

Õpitoad on avatud kell 12.00-12.45; 13.00-13.45; 14.00-14.45

Pärimusmuusika tubades tutvustatakse kohalikel traditsioonidel põhinevat rahvamuusikat, rahvapille ja rahvalaule. Kandle toas saab teha tutvust väikekanneldega. Õpetajateks on Milja Udras ja Kersti Kamberg. Torupille, lõõtspille ja regilaule tutvustab Katrin Soon.

Laste- ja beebide muusikatoas saab kasutada rütmipille ja teha nendega muusikat. Pillid on maheda kõlaga ja jõukohased beebidele ja väikelastele. Rütmipillidega saab laps oma esmase kogemuse muusika maailmas, mis omakorda aitab arendada rütmitunnet ja koordinatsiooni, ning tuleb hiljem kasuks lugema ja kirjutama õppimisel. Aitab arendada mälu ja võimaldab mängida lasteorkestrites. Õpitoas õpetavad õpetajad Helena Helekivi ja Eha Haak. 

Meisterdamise toas on osalejatel võimalus valmistada endale lihtne rütmipill ning saab teada kuidas seda teha käepäraste vahenditega, tunda rõõmu endavalmistatud pillist. Juhendajaks on Helle Laanpere

Puhkpillitoas saab teha tutvust erinevate puhkpillidega ning proovida lihtsamat viisi ise pillist puhuda. Samas on võimalik kuulata ja vaadata puhkpilliorkestrite esinemisi DVD. Õpetajaks on Tõnu Vaask.

Muusikaline muinasjututuba õpetab muusikat kuulama läbi erinevate muinasjuttude. Õpetajaks on Tiina Rõigas.

Levimuusikatoas on võimalik kuulata oma lemmiklauljaid ja nende lugusid karaokena orkestri saatel laulda. Kõigile tutvumiseks on olemas levimuusikapillid

Kell 15.00 algab minikonkurss „ Muusik 2013“, kus selgitatakse Võrumaa parimad üksikesinejad ja ansamblid.

Antakse välja eriauhinnad tublimatele pillimeestele ja kapellidele. Avatud on muusikaline kohvik.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap