Pärimusmuusika ait viib lapsed koduõppele

Eesti Pärimusmuusika Keskus viib tänavu Kihnus ja Setomaal läbi haridusliku pilootprojekti, millega viiakse vanade muusikatraditsioonide tundjad kokku noorte huvilistega.

Täna allkirjastavad Eesti Pärimusmuusika Keskus, Setomaa Valdade Liit ja sihtasutus Kihnu Kultuuriruum Viljandis ühiste kavatsuste protokolli, mille tulemusena luuakse uus, elavat vaimset kultuuripärandit tähtsustav koduõppe vorm. Ettevõtmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti eestvedaja Sofia Joons selgitas, et pärimusmuusika on leidnud endale kindla koha muusika- ja huvikoolides, samuti akadeemiates. Nüüd tahetakse selle kõrval elavdada pärimuse kandumist otse ühelt põlvkonnalt teisele. „Otsime üles need vanad lauljad, muusikud ja tantsijad, kellel on oma kogukonnas arvestatav positsioon olemas ning aitame neil oma oskusi noortele huvilistele edasi anda,” rääkis ta.

„Pärandkultuuri väljasuremise peamine põhjus on järelkasvu puudumine. Selle asemel, et analüüsida ja paika panna, miks see puudub, oleme hakanud mõtlema hoopis sellele, kuidas me saaksime kaasa aidata uue pärandkultuuri kandjate põlvkonna tekitamisele,” ütles Joons.

„Loodame koos heade partneritega esimese aastaga luua tervikliku koduõppe mudeli, mida saaksime lisaks Setomaale ja Kihnule tulevikus rakendada ka teistes piirkondades. Seda kõike muidugi eeldusel, et on olemas kohapealsed eestvedajad, kes pole valmis mitte üksnes projekti ellu kutsuma, vaid püsivalt looma mängu, tantsu ja laulmise võimalusi oma kodukohas. Kõike seda ikka selleks, et sirguval järelkasvul oleks ka pärast koduõpinguid pärandikandjaks kasvamiseks head tingimused.”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap