Tervishoiualase arutelu keskmes on patsient

3. veebruaril toimub Tallinnas arutelu „Märka haiget!“, kus otsitakse vastuseid, kuidas tagada patsientidele vajalik õigeaegne, tänapäevane ja kvaliteetne arstiabi ning missuguseid muudatusi on selleks vaja teha tervishoiu rahastamises.

Selleks, et patsiendid taas tähelepanu keskmesse jõuaksid, tuleb meie väikese rahva jaoks nii olulise valdkonnaga sisuliselt tegelda ja teha vajalikud muudatused. Arstiabi saab olla kvaliteetne ja efektiivselt toimida ainult siis, kui see on õigeaegne, iga hilinenud tund või päev võib tähendada haige jaoks korvamatut kahju.

Osalema, patsientide ja tervishoiutöötajate küsimustele vastama ning väitlema on kutsutud kõigi parlamendierakondade esindajad, kes tutvustavad ka erakondade tervishoiuprogramme eelseisvateks Riigikogu valimisteks.

Arutelu toimub 3. veebruaril algusega kell 14 Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla E-korpuse saalis, Sütiste tee 21. Korraldavad Eesti Patsientide Nõukoda, Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit. Arutelule järgneb pressikonverents.

Eesti Patsientide Nõukoda

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Võrumaalasi oodatakse olulisele arutelule

Kõigil võrumaalastel on  hea võimalus osaleda Eesti Arengufondi poolt algatatud
“Eesti Kasvuvisioon 2018” koostamises (http://www.arengufond.ee/foresight/growth).

Sel eesmärgil toimuvad nädala pärast laupäeval,  27. novembril mõttetalgud igas maakonnas, et visiooni olulised valikukohad laiemalt läbi arutada. Võrumaa poolt on Arengufondi ja Teeme Ära – Minu Eesti koostööpartneriks Võru maavalitsus, kelle ülesandeks on meie maakonna arutelupäeva koordineerimine.

“Eesti kasvuvisioon 2018” koondab mitut üksteisega seotud teemat (majanduspoliitika, haridus, avatus talentidele ja sisseränne, sotsiaalsüsteem, ühiskond ja väärtused,  välispoliitika, riigivalitsemine jne). Vaata: www.kasvuvisioon2018.ee

Mõttetalgute eesmärgiks on koos kaaluda, kuidas kujundada Eesti kui terviku tulevikku: majanduse, ühiskonna ja inimeste heaolu.

Võrumaa arutelu toimub 27. novembril kell 11 Haanja rahvamajas. Arutelu kestab umbes viis tundi.

Osavõtust palutakse teatada hiljemalt 22. novembriks aadressil kertu@mv.werro.ee või telefonil 786 8308. Võimaluse korral palutakse jagada seda informatsiooni kõigi inimestega, kellele Võrumaa ja Eesti hea käekäik on oluline.

Allikas: Võru maavalitsus

Haanja looduspargi elanikud on oodatud
avalikele aruteludele

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon kutsub Haanja looduspargi maaomanikke ja teisi huvilisi Haanja looduspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalikele aruteludele, kus peale eelnõumuudatuste tutvustatakse ka aasta lõpus valmivat Haanja looduspargi maastikuhoolduskava.

Arutelud toimuvad 20. oktoobril kell 14 Haanja rahvamajas ja 21. oktoobril kell 15 Rõuge rahvamajas.

Lisainfo: tel 5322 9241, 782 3605 või jaanus.tanilsoo@keskkonnaaamet.ee.

Haanja valda plaanitakse uut liivakarjääri

Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ on teinud taotluse uue liiva- ja kruusakarjääri rajamiseks Haanja vallas Kuiandi külas. Seoses sellega korraldab Keskkonnaamet homme, 3. septembril kell 12.30 toimub Luutsniku küla seltsimajas Kuiandi liivakarjääri kaevandamisloa taotluse avaliku arutelu.

Kaevandamisluba taotletakse 15 aastaks, tulevase kaevandamise alune pindala on kokku 4,84 hektarit. Ehituskruusa ja ehitusliiva varu on kokku hinnatud 199 000 m3, millest 70% moodustab ehituskruus ja 30% ehitusliiv, selgub OÜ Eesti Geoloogiakeskuse koostatud seletuskirjast.

Tulevane karjäär hakkab paiknema firmale kuuluval maaüksusel, ehkki Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ ise on registreeritud Tartus. Tulevane karjäär jääb Luutsniku-Plaani vahelise tee äärde, mis on kruusatee. Seega on kohalike inimeste üks võimalik mure, et suurte autode tihedam liiklus paneb selle tee suvel tolmama ja rikub porisel ajal teekatet.