Võrumaalasi oodatakse olulisele arutelule

Kõigil võrumaalastel on  hea võimalus osaleda Eesti Arengufondi poolt algatatud
“Eesti Kasvuvisioon 2018” koostamises (http://www.arengufond.ee/foresight/growth).

Sel eesmärgil toimuvad nädala pärast laupäeval,  27. novembril mõttetalgud igas maakonnas, et visiooni olulised valikukohad laiemalt läbi arutada. Võrumaa poolt on Arengufondi ja Teeme Ära – Minu Eesti koostööpartneriks Võru maavalitsus, kelle ülesandeks on meie maakonna arutelupäeva koordineerimine.

“Eesti kasvuvisioon 2018” koondab mitut üksteisega seotud teemat (majanduspoliitika, haridus, avatus talentidele ja sisseränne, sotsiaalsüsteem, ühiskond ja väärtused,  välispoliitika, riigivalitsemine jne). Vaata: www.kasvuvisioon2018.ee

Mõttetalgute eesmärgiks on koos kaaluda, kuidas kujundada Eesti kui terviku tulevikku: majanduse, ühiskonna ja inimeste heaolu.

Võrumaa arutelu toimub 27. novembril kell 11 Haanja rahvamajas. Arutelu kestab umbes viis tundi.

Osavõtust palutakse teatada hiljemalt 22. novembriks aadressil kertu@mv.werro.ee või telefonil 786 8308. Võimaluse korral palutakse jagada seda informatsiooni kõigi inimestega, kellele Võrumaa ja Eesti hea käekäik on oluline.

Allikas: Võru maavalitsus