SAKU PÄÄSTEKOMANDO VÕTAB SIHIKULE HOOLETUD SUITSETAJAD

Kampaania tarbeks valmiva õpetusvideo võttepäev.
Foto: MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed

Saku vabatahtlikud päästjad alustasid ennetuskampaaniaga, mille eesmärk on pöörata tähelepanu hooletust suitsetamisest tulenevatele ohtudele ja tutvustada turvalisemaid viise sigaretikonist vabanemiseks. Kampaania tarbeks valmistati seitse õpetusvideot, tehakse koduvisiite ja jagatakse kaasaskantavaid tuhatoose.

Ennetustegevuse peamiseks väljundiks on seekord õppevideod, mille fookuses on hooletust suitsetamisest tingitud ohud loodusele, inimestele meie ümber ja suitsetajale iseendale. Seitse õpetlikku videot pööravad tähelepanu suitsukoni ebakorrektsest ära viskamisest tingitud ohtudele toas, sõidukis ja looduses. Videotes kuvatakse reaalseid olukordi päriselust, mil hooletu suitsetamine seab meid ühel või teisel viisil ohtu ja toob välja lihtsad viisid selle vältimiseks. Videotes lööb kaasa ka vabatahtlik päästja Andres Puusepp.

“Päästjad saavad palju väljakutseid, kus tulekahju on saanud alguse suitsukonist,” sõnas Saku Priitahtlike Pritsimeeste juhatuse liige Siim Toots. Tema sõnul on käesoleva kampaania ja seda toetavate videomaterjalide eesmärk näidata, et tuleohutus on igaühe meie enda tegevuse või tegevusetuse taga ja korrektse käitumisega ei ole päästjate sekkumine vajalik. “Teavitustöö tulemusel oskavad ehk inimesed paremini suitsukoni hooletust äraviskamisest tulenevaid ohte tähele panna ja vältida,” selgitas ta.

Kampaania raames viivad Saku vabatahtlikud päästjad läbi ka koduvisiite, mille käigus jagatakse suitsuandureid ja soovijatele kaasaskantavaid tuhatoose. Saku Õlletehas toetab kampaaniat kaasaskantavate konitopsidega, mis on valminud plastpudelite praaktoorikutest.

Maailmakoristuspäev Eestis eestvedaja Elike Saviorg sõnul on viimasel kahel aastal nende koristusaktsiooni fookuses olnud suuresti just suitsukonid. Oskame vaid oletada, miks nii suur osa suitsu jääkidest tänavatele ja loodusesse jõuab – on see tingitud prügikastide vähesusest või inimeste enda valikutest. Pikas perspektiivis on meie eesmärk inimeste teadlikkuse suurendamine, sest igavesti me koristada ei taha.” Elikese sõnul on kaasaskantav konitops vaid üks lahendus, ent lihtne ja taskukohane variant prügistamise vähendamiseks, tagades samal ajal ka tuleohutuse.

Ennetuskampaaniat toetava Philip Morris Eesti välissuhete juhi Margit Pulk sõnul on suitsetajate teadlikkuse tõstmine väga oluline. “Lisaks sellele, et prügikasti ei ole alati käepärast, on koni mittekorrektne ära viskamine suuresti tingitud ka harjumusest ja vähesest teadlikkusest. Iga suitsetaja peab tagama enda ja ennast ümbritsevate inimeste ning keskkonna ohutuse,” sõnas Pulk. “Meie eesmärk on näidata kui suurt ohtu üks väike vale või tegemata liigutus võib endast kujutada ja kui lihtne on seda teadliku käitumisega vältida.”

Kampaania raames valmivad videod hakkavad ilmuma Päästeameti YouTube’i kanalis kahenädalase intervalliga.

KU päevatoimetaja