RAHVAMUUSIKAÕHTU HÕISKAVATE PILLIDE LOOJA AUKS

Kandlemeister Ilmar Kukk 1970-tel kannelt mängimas

Reede, 28. jaanuari õhtul kell 18 tähistavad Võrumaa rahvamuusikud Haanja Rahvamajas koosolemise ja pillimänguga Haanjamaa kandlemeistri Ilmar Kuke 90. sünniaastapäeva.

21. oktoobril 2021 möödus kandlemeister Ilmar Kuke sünnist 90 aastat. Helisevate kannelde looja sündis Petseris, tema koolitee kulges Siksali algkoolis ja Poksi 7-klassilises koolis ning hiljem jätkusid tema õpinguid Võru kohaliku tööstuse tehnikumis tisleri- ja mööblitöö erialal. Suur huvi kandlemängu vastu oli tal juba lapseeas.

tema valmistatud viisi-, saate- ja kromaatilisi kandleid mängitakse nii kodus kui võõrsil

Ilmari diplomitöö tulemusena valminud tugeva kõlaga ning kaunilt helisev kannel leidis suurt tunnustust ning tähelepanu. Pillimeister läks taevastele radadele 36 aastat tagasi, kuid tema valmistatud viisi-, saate- ja kromaatilisi kandleid mängitakse nii kodus kui võõrsil.

Rahvamuusikaõhtul meenutab Ilmar Kuke elukäiku Maimu Telk. Avatud on Võrumaa Muuseumi näitus “Ilmar Kukk – Võrumaa pillimeister ja kandlemängija”.

Kaasahaarava muusikaga panevad Haanja Rahvamaja helisema rahvamuusikud mitmelt poolt Võrumaalt (Rõugest, Haanjast, Antslast, Võrust jne).

Pillimeister Ilmar Kukk ise on öelnud: “Minu kandled ei ole ilupillid, need on hõiskavad pillid! Teised pillimeistrid neid järele ei tee!”

Sirje Pärnapuu

Haanja Rahvamajade juhataja