OHTLIKE SAASTEAINETE KÄITLEMINE RANGEMAKS

Elektroonika jäätmed. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eesti nõustub Euroopa Komisjoni ettepanekuga muuta inimesele ohtlike kemikaalide piirnormid käideldavates jäätmetes rangemaks.

Keskkonnaministeerium selgitab, et püsivad orgaanilised saasteained (POS-id) on mürgiste omadustega keskkonnas püsivad kemikaalid, mis kanduvad õhu, vee ja rändliikide abil tuhandete kilomeetrite kaugusele. Nad mõjutavad keskkonda, organisme ja inimeste tervist. POS-id on inimeste toodetud ained, näiteks pestitsiidid või tööstustes kasutatavad vahendid.

POS-iga seostatakse erinevaid inimeste haigusi või puudeid: vähid, kasvajad, neuroloogilised häired, immuunsüsteemi häired, reproduktiiv- ja endokriinsüsteemi häired jpm.

POS-e kontrollitakse ülemaailmselt Stockholmi konventsiooni kaudu ja Eestis Euroopa Liidu määrusega, mis seab piirangud ainetele toodetes, ainete tootmisele ja kasutamisele ning reeglid POS-idega saastunud jäätmete käitlemisele.

POS-idega saastunud jäätmete taaskasutamine, sh ringlussevõtt, on üldiselt keelatud. Ained jäätmetes tuleb hävitada, need ei tohi jõuda tagasi keskkonda või uute toodete koostises uuesti turule. Selleks, et POS-idega saastunud jäätmeid saaks käidelda piiranguteta, peavad ainete sisaldused jäätmetes jääma alla seatud piirnormide.

Uute reeglitega määratakse senisest madalamad piirnormid POS-idele jäätmetes, mida on lubatud piiranguteta käidelda.

“Ringmajanduse edendamiseks on vaja välistada POSide võimalik sisaldus juba nii toodetes kui ka hiljem jäätmetes. Uued reeglid suurendavad ohutumat materjaliringlust ning samal ajal võimaldavad jätkuvalt jäätmete ringlussevõttu, kui on teada nende POSide sisaldus,” ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Piirnormide rakendamiseks vajalikud praktilised ja korralduslikud küsimused peaksid Eesti hinnangul jääma liikmesriikide endi lahendada. Nii saab igaüks keskenduda vastavalt oma riigis levinud probleemidele, olgu selleks siis pestitsiidid, tööstuskemikaalid või allikad kodumajapidamistes.

Ettepanekus nimetatud POS-e leidub peamiselt elektroonikaseadmetes, pehmes mööblis, kõikides tuhkades (nii kodumajapidamises kui põletustehastes), pehmest PVC plastist toodetes, veekindlates tekstiilides nagu ülerõivad, vaipades, tulekustutusvahtudes, aga ka ehituses kasutatavates plastides ja tekstiilides, soojusisolatsiooniplaatides, tihendites ja värvides ning väliehitistes kasutatavas puidus.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap