Uuring: Soome turistid armastavad Pärnus puhata ja ostelda

Sel suvel ja sügisel Pärnut külastanud Soome turistidele jättis Eesti suvepealinn sedavõrd hea mulje, et lõviosa Pärnus viibinud soomlastest plaanib Pärnusse peagi naasta, selgub vastvalminud külastajauuringust.

Pärnu rand ja Tervise Paradiis. Foto Urmas Saard
Pärnu rand ja Tervise Paradiis. Foto: Urmas Saard

Soovi lähema paari aasta jooksul uuesti Pärnut väisata, kinnitas tervelt 92 protsenti uuringus „Soome turist Pärnus 2019“ osalenutest.

Mainitud uuringus osales kokku 300 Soome kodanikku, kes viibisid Pärnus tänavu juulis, augustis, septembris ja oktoobris. Suurem osa neist peatus suvepealinnas juba mitmendat korda.

Uuringu põhjal võib öelda, et suvisel ajal on põhjanaabrite meelistegevusteks Pärnus rannas puhkamine, väljas söömine ja šoppamine, sügisel enamjaolt söögikohtade külastamine ja ostlemine.

Et küsitlus toimus lisaks suvekuudele ka septembris ja oktoobris, tõi rannapuhkust, suplemist ja teisi rannategevusi välja 2/3 vastajatest. Samas juulikuus Pärnus viibinud Soome turistide puhul olid need tegevused kindlaks osaks puhkusest koguni 90 protsendil vastanuist.

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa sõnutsi kinnitab vastvalminud uuring teadmist, et soomlased tulevad Pärnusse eeskätt puhkama ja kes on juba korra siin käinud, see tuleb siia tavaliselt ka tagasi.

„Uuring näitas väga selgelt, et Soome külastajate Pärnusse tuleku otsust mõjutavad suurel määral majutuste ja spaade pakkumised. Kuna aga korduvkülastajate hulk on päris märkimisväärne, tuleb nii omavalitsusel kui ettevõtjatel soomlaste huvi hoidmise nimel pingutada ning pakkuda uusi teenuseid ja tooteid,“ tõdeb Lepp.

Korduvkülalised otsivad Lepa ütlust mööda alati midagi uut ja värsket. Seda ka siis, kui nad ise otseselt uut teenust või toodet ei tarbi.

„Uuendused on külastaja jaoks märk sihtkoha pidevast arengust,“ selgitab Lepp.

Pärnus olles eelistavad põhjanaabritest külalised liikuda linna peal jalgsi, seda teeb siin olles pea 60 protsenti Soome turistidest.
Pea kõik uuringus osalenud Pärnut külastanud Soome turistid jäid siia ka ööbima. Kõige sagedamini veedetakse Pärnus kolm ööd. Majutuskohana eelistavad soomlased Pärnu spaahotelle.

Pärnu rand. Foto Urmas Saard
Pärnu rand. Foto: Urmas Saard

Samas kinnitab uuring trendi, et aina enam broneerivad Soomest tulijad oma ööbimise läbi Airbnb (29 protsenti vastanuist) ja üha populaarsem on Pärnus olles peatuda ka külaliskorteris (15 protsenti vastanuist).

Pärnuga seotud aspektidest said soomlastelt kõige kõrgemad rahuloluhinnangud linna üldmulje, rand ja meri, millega on väga rahul üle 80 protsendi uuringus osalenuist.

„Pärnu võib uhkust tunda, et oleme meie põhjanaabrite silmis turvaline ja külalissõbralik koht. Kõik vastajad uskusid, et Pärnu linn on väga turvaline või turvaline ning linna üldmulje on väga hea,“ märgib Lepp.

Infot Pärnu linna kohta saavad soomlased enamasti sotsiaalmeediast (28 protsenti) ja internetilehtedelt (27 protsenti). Pärnut puudutava info kättesaadavust hinnatakse kõrgelt – üle 60 protsenti vastanutest peab seda väga heaks ja enam kui kolmandik pigem heaks.

Uuringu „Soome turist Pärnus 2019“ taust:

• Uuringu viis Pärnu linnavalitsuse tellimusel läbi osaühing Eesti Uuringukeskus.
• Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Pärnut külastatavate Soome turistide hinnanguid Pärnu linnale kui sihtkohale, uurida Pärnu linna külastamise eesmärke, soomlaste kasutatavaid infokanaleid ja hinnanguid vajaliku info kättesaadavusele, majutusele ning hinnata üldist rahulolu Pärnu kui turismi sihtkohaga.
• Küsitlus viidi läbi soome keeles silmast-silma intervjuudena.
• Valdav enamik vastanuist olid nii Eesti kui Pärnu linna korduvkülastajad.
• Veidi alla poole Soome turistidest reisis koos ühe reisikaaslasega.
• Koos alaealiste lastega oli Pärnusse tulnud 30 protsenti Soome turistidest.
• Pärnu linna soovitusindeksiks Soome turistide seas kujunes 68 protsenti, mida võib pidada väga heaks tulemuseks.

KU päevatoimetaja