Jõgevamaa laste koolitee muutub lõbusamaks

Jõgeva maakonna tervisenõukogu eestvedamisel märgitakse algava kooliaasta alguseks avalikus ruumis koolidesse viivatele teedele liiklejatele lõbusaid keksukaste ja liikumisradu. Liiklusohutusele tähelepanu pööramiseks märgitakse ülekäiguradade lähedusse ka PEATU, VAATA, VEENDU! meelespead.

dav
Terviseedenudslik töö. Foto: Aimur Säärits

[pullquote]Jõgevamaal on juba esimese klassi õpilaste hulgas 33% poisse ja 22,8% tüdrukuid ülekaalulisi ning rasvunuid.[/pullquote]Mugavus ja kiirus tungib meie argipäeva, järjest suuremat panust nõuab vähesest liikumisest ja ebatervislikust toitumisest tingitud elanikkonna ülekaalulisus, seda nii laste ja noorte, kui ka täiskasvanute hulgas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitus on, et kõik lapsed liiguksid iga päev vähemalt 60 minutit aktiivselt, kuid füüsiline aktiivsus langeb vanuse kasvades. Koolinoorte seas läbiviidud uuringu tulemusena oli 5–7 päeval nädalas 60 minutit füüsiliselt aktiivseid noori 11-aastaste tüdrukute seas möödunud õppeaastal peaaegu pooled vastanutest ning 15-aastaste tüdrukute seas juba vaid kolmandik.

dav
Jõgeva valla noortevolikogu ja Jõgeva maakonna Tervisenõukogu liikmed töötamas. Foto: Aimur Säärits

Ka ülekaaluliste laste arv on kiirelt tõusmas. Jõgevamaal on juba esimese klassi õpilaste hulgas 33% poisse ja 22,8% tüdrukuid ülekaalulisi ning rasvunuid. Nii poiste kui tüdrukute ülekaalulisuse osakaal ületab Eesti keskmisi näitajaid. Me oleme muutunud laisaks, väheliikuvaks ja naudime liiga suurtes kogustes ebatervislikku toitu, rohkem, kui meie liikumisharjumised ja füüsiline aktiivsus seda vajaks.

Maakonna tervisenõukogu eestvedamisel ning omavalitsuste noorsootöötajate ja noorte kaasabil valiti välja need kohad, kus keksukastid ja liiklusohutuse meelespead võiksid asuda. Viimasel augusti nädalal märgitakse need kolmes linnas teedele. Maakonna tervisenõukogu kingib Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa noortele keksukastide markeerimiseks shabloonid, pintslid ja pisut värvi, et noored saaksid tegevusega juba ise jätkata ning liikumisaktiivsuse tõstmiseks võimalusi luua.

PEATU, VAATA, VEENDU! märgiste märkimiseks koolide lähedusse pakub koostöövõimalust Maanteeamet läbi liikluskasvatusprojektide. Koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga viiakse 5.–6. klasside õpilastele läbi kampaania PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigrupiks just 8–14-aastased jalakäijad. Kampaania ühe tegevusena on võimalus linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi viia markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Tegevus on osa traditsioonilise laste turvalisuse kuu tegevustest, mis algab septembris.

Maiu Veltbach
SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskuse arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist