Täna kinnitati ametisse 14 regionaalhalduse osakonna maakondliku talituse juhti

Talituse juht ei ole uus maavanem. Alates uuest aastast maavanemate rolli täitmist maakonna tasandil ei toimu. Juhid valis välja konkursikomisjon. Regionaalhalduse osakond ja selle talitused alustavad tööd 2. jaanuaril.

Väino Tõemets saab uueks regionaalhalduse osakonna juhatajaks Foto Urmas Saard
Väino Tõemets saab uueks regionaalhalduse osakonna juhatajaks. Foto: Urmas Saard

„Maavalitsused suletakse ning selle ülesanded jagatakse riigiasutuste ja omavalitsuste vahel ära. Osa maavalitsuste ülesandeid võtab üle rahandusministeeriumisse loodav osakond, mille talitused hakkavad paiknema igas maakonnas,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Regionaalhalduse osakonna talituste tööd hakkavad eest vedama talituste juhid. Nende leidmiseks korraldasime avaliku konkursi ning kui võtta arvesse kõik talitused, siis juhikandidaate oli kokku lausa 268.“

Uue loodava osakonna põhiülesanneteks on:

• kohalike omavalitsuste nõustamine;
• haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine;
• arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine;
• maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine;


• järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste planeeringute üle ja kohalike omavalitsuste nõustamine planeeringute küsimustes;
• riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas;
• järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas.

Regionaalhalduse osakonna maakondlikes talitustes hakkavad sõltuvalt maakonnast töötama 3–7 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus uuest aastast tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Igas maakondlikus talituses hakkab tööle talituse juhataja ja enamasti ka planeerijad ning arhivaarid. Lisaks on osakonnas eri piirkondades kuus kohalike omavalitsuste nõunikku, kaks omandireformi peaspetsialisti, kelle tööalaks saab reeglina mitu maakonda ning maakondliku arendustegevuse nõunik (asukohaga Pärnus), kelle tööpiirkond on kogu Eesti. Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab Väino Tõemets.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet.

Urmas Saard