Mart Tõnismäe jätkab Tori vallas kultuurinõunikuna

Kümme kuud tagasi asus Mart Tõnismäe asendama lapsepuhkusele jäänud Sindi linna haridus- ja kultuurinõunikku Kairi Gustavsoni ja on seni oma ülesannetega sedavõrd hästi hakkama saanud, et uus Tori vallavalitsus tegi talle ettepaneku jätkata tööd kultuuri valdkonnas. Tänasel kohtumisel sai vaadatud tagasi lõppevasse aastasse ja küsitud edaspidise kohta.

Mart Tõnismäe, Tori valla kultuurinõunik, ei tea veel, kus tema tööruum hakkab edaspidi asuma Foto Urmas Saard
Mart Tõnismäe, Tori valla kultuurinõunik, ei tea veel, kus tema tööruum hakkab edaspidi asuma. Foto: Urmas Saard

Vahetult pärast ametisse nimetamist kohtusid allaasutuse juhtidega. Hiljem oled veel vähemalt viiel korral kutsunud kokku erineva tasemega ümarlaua. Lisaks korraldasid ringsõidu praeguseks ühinenud valdadesse. Mida pead sääraste töiste kohtumiste peamiseks kasuks?

Mart Tõnismäe (M.T.): Ei tahtnud tulla uude kogukonda suuresõnaliste loosungitega. Kõigepealt tahtsin saada kohapealsest elust esmamulje: näha ja kuulda mida ja kuidas tehakse, mida inimesed soovivad jne? Püüdsin inimesi kaasata mõtlema ja enda jaoks selgeks rääkima, kes me oleme, kust tuleme ja kuhu tahetakse edasi minna. Märkasin, et omavaheline läbikäimine on jäänud väheseks. Inimesi tuleks rohkem kokku viia. Sain ise innustust mõttele, et oleks vaja reele uus hoog sisse lükata, olgu siis ree jalaste all lumine libedus või must maa.

Päris uue algatusena korraldasid Sindi linnas hoovimüügi, mis leidis elanike poolt märgatavat heakskiitu.

M.T.: Üks asi oli allaasutuste ametnike ja kodanikeühenduste juhtidega suhtlemine. Aga kuidas jõuda elanikeni, kelle jaoks ongi linna- või vallavalitsus teenistusse seatud? Võib ju alalõpmatult kuulda, et midagi ei toimu. Toimub küll, aga kuidas selle juures luua nii vajalikku kogukondlikku sidusust kõige toimuvaga. Sealt see mõte hoovimüügi päevade korraldamisest plahvataski. Inimesed läksid kodust kodudesse liikvele. Nägid lähemaid ja kaugemaid naabreid. Liikumisel kohtusid inimesed erinevatest linna otstest. Äriline tegevus oli muidugi samuti väga tähtis, kauplejate ja kohvikute pidajate jaoks koguni eriti oluline. Aga tegelik eesmärk oli veelgi kaugemaleulatuv. Õiget asja tehes tullakse kindla peale kohale, nauditakse kultuuri ja omavahelist suhtlemist.

Mart Tõnismäe on rahul, et Sindi Rock ei tootnud Sindi linnale kahjumit Foto Urmas Saard
Mart Tõnismäe on rahul, et Sindi Rock ei tootnud Sindi linnale kahjumit. Foto: Urmas Saard

Tuleb sinuga nõustuda, sest juba sügisel oodati hoovimüügi päeva kordamist. Täiesti uuel tasemel toimus sinu juhtimisel legendaarne Sindi Rock. Sedakorda oli peakorraldaja Sindi linn.

M.T.: Minu arvates on rockipeo õige koht siiski väljapool seltsimaja seinu. Seda enam, et Sindis on omal ajal kaunis looduslikus paigas väljaehitatud suurepärane lauluväljak. Praegu küll väsinud olekus, aga midagi õnnestus Sindi Rocki toimumise ajaks siiski ära teha. Silusime tantsupõrandat ja parandasime seinu. Appi tuli Sadolin, kes kinkis seinte võõpamiseks 50 kg värvi. Abistavaid töid tegi Sindi õpilasmalev ja Sindi Noortevolikogu Algatusgrupp, samuti Pärnu Kunstikooli direktriss Kristel Kallau.

Viisime piletihinna võimalikult alla, 10-le eurole. Külastajate hulk ületas 800 piiri. Aia taga piilujaid oli kaudsetel hinnangutel võibolla mõnikümmend, aga mitte üle saja. Kui eelmistel aastatel võis täheldada valdavalt nooremat rahvast, siis tänavu polnud üldsegi haruldane kohata üle keskea ja veelgi eakamaid inimesi. Kontsert kestis kella kolmest kuni keskööni. Selle ajaga käis laval kaheksa esinejat. Eakamatele sintlastele läks hästi korda Syriuse esinemine. Metsatöll oli täiesti üllatunud uudisest, et Sindi Rock on Eesti vanim ja esimene sarnane festival. Markus Teeäär avaldas arvamust, et hääbunud Rabarockki võiks asendada Sindi Rock, millel jätkuks piisavalt võimekust saada Eesti suurimaks rockfestivaliks.

Kontserdi tulemiga jõudsime tänu toetajate abile nulli. Eesti kultuurkapitalilt küsisime 3000 eurot võimenduse ja valgustehnika jaoks. Saime 1500. Protone tuli meile vastu ja tegi töö ära soodushinnaga. Pöördusime abi saamiseks ka kohalike ettevõtete poole. Oma panuse andsid Danspin AS ja Fein elast Estonia OÜ.

Vaatamata laululava kehvale seisundile võimaldasid hädapärased korrastustööd leida lauluväljakule suurepärase kasutuse. Ega Sindi Rock ei jää ainsaks suureks ettevõtmiseks sellel lauluväljakul? Kuidas edasi?

Mart Tõnismäe annab täpsema ülevaate Sindis toimuvast Pärnumaa laste- ja koolieelikute laulupeost Foto Urmas Saard
Mart Tõnismäe annab täpsema ülevaate Sindis toimuvast Pärnumaa laste- ja koolieelikute laulupeost. Foto: Urmas Saard

M.T.: Mida arvab uus Tori vallavalitsus minu mõtetest, sellest on veel vara rääkida, aga Sindi linnavalitsus sõlmis lepingu Pärnumaa laste- ja koolieelikute laulupeo korraldamiseks Sindis. Laulupeol osalevad lasteaia ja algklasside õpilased, kokku 1500 esinejat. Laulupeo kava pealkirjaks valiti „Õnn on peidus minu kodus“. Märksõnad ‘kodu’, ‘kodumaa’, ‘armastus’ pühenduvad riigi sajandale sünnipäevale. Laulupeo üldjuht on Evelin Mei, lastelaulude üldjuht on Hilja Vainula, kunstiline juht Tiina Tõnismäe ja mina olen lavastaja. Teised liigijuhid on veel lasteaiakooridel Hilja Vainula ja Marge Lumisalu, poistekooridel Reet Jürima ja Evelin Mei, mudilaskooridel Anne Uusna ja Annely Kuningas, lastekooridel Margrit Kits ja Aire Luhaoja, ühendkooridel Kalli Rõõmusaare ja Evelin Mei.

Peakorraldaja on Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts. Evelin Mei ütles, et korraldajad soovivad anda praegustele koolieelikutele esimese turvalise laulupeo ja sellele eelneva rongkäigu kogemuse Sindis, et lapsed oskaksid 2019. aastal esimeses klassis õppivate koorilauljatena valmistuda suureks laulupeoks Tallinnas.

Kuna samal nädalavahetusel toimub reedest pühapäevani Pärnus ka rahvusvaheline koorifestival, siis on 2. juunile (laupäev) kavandatud maapäev, mis toob Sindi laulupeole veel täiendavalt rahvusvahelist seltskonda. Peame plaani kaasata laulupäevale ka lipu seltsi. Oleks väga suurejooneline vaatepilt, kui Sindi gümnaasiumi juurest algavas ülisuures rongkäigus lehviksid kümned ja kümned sinimustvalged kandelipud. Kuigi lipu sünnipäev on 4. juunil, saaks kasvõi osaliselt tähistada lipu 134. sünnipäeva koos laste laulupeo toimumisega. Nii näeksid ka väliskülalised Sindi lipukultuuri kandvat traditsiooni.

Kuidas on edenenud koostöö kodanikeühendustega?

M.T.: Tublit tööd teeb Sindi Naisliit. Seepärast toimus viimane ümarlaud nende esinaise Juta Velleste korraldamisel. Sindi laat pole ainult kohaliku tähtsusega üritus. Iga aastaga on see toonud järjest rohkem inimesi ka kaugemalt kauplema või ostlema. Laada peakorraldaja Kadri Kärg-Varris on suurt rõhku pööranud kultuurile ja meelelahutuslikule tegevusele. Hea koostöö on jätkunud ka MTÜ Eesti Lipu Seltsi Sindi osakonnaga. Käesoleval aastal tegid nad esimesi samme selleks, et oma tegevusega laieneda uue Tori valla piires. Hea näide kodanikeühendusest, kes otsib koostöövõimalusi laiemal pinnal.

Kultuuri valdkonnast vestlemine annab juba sedapalju kõneainet, et haridusest rääkimiseks enam eriti ruumi ei jätkugi. Aga võibolla tahad ka selle kohta midagi öelda, kuigi järgmisest aastast jääb sinu valdkonnaks üksnes kultuuri valdkond?

Mart Tõnismäe on seinale tähistanud olulisemad pidepunktid Foto Urmas Saard
Mart Tõnismäe on seinale tähistanud olulisemad pidepunktid. Foto: Urmas Saard

M.T.: Tegelikult ei saa kultuuri ja hariduse vahele väga tugevat piirjoont vedada. Need kaks on omavahel kohati üsna tihedalt seotud. Seda arvestades tahan teha Jana Malõhiga (abivallavanem hariduse ja kultuuri vallas) head koostööd. Tori vallas on väga tugev üldharidust andev asutus Sindi gümnaasium, mida juhib juba üle kümne aasta Ain Keerup. Täiesti elujõuline kool, millega võivad rahul olla nii õpilased, õpetajad kui lastevanemad. Just neil minutitel sain teada, et 3.jaanuaril on vaherahu aastapäeva tähistamisel esindatud nii Sindi gümnaasiumi õpilasesindus kui ka Sindi Noortevolikogu Algatusgrupp. Noortevolikogu on mitmel aastal avanud Sindi ujula suplushooaja ja olnud kaasatud paljudes teistes ülelinnalistes ettevõtmistes. Tori vallas ei ole teist sellist noorte algatusgruppi. Kevadel toimus vastavalt haridusministeeriumi soovitustele noorte huvitegevuse ja rahulolu hindamine, mille tulemust käidi kohapeal vaatamas ka Tallinnast. Hinnati vanustegruppe 7-12; 12-19 ja 19-26. Küsimusi tekitas viimane vanusegrupp. Kus nad on? Aga see pole üksnes Sindi probleem, tegemist on üleriigiliselt mõtlemisainet pakkuva küsimusega. Head tööd teeb Sindi Avatud Noortekeskus, mille tööd juhib palju aastaid Helle Vent. Sellisel kujul töötavatest noortekeskustest on Sindis asuv ainuke kogu Tori vallas. Aga ruumi on neil ilmselgelt vähe. Sama ruumikitsikus piitsutab ka Sindi muuseumit, kus toimib hea koostöö Sindi gümnaasiumiga ja noored saavad arendada museaalide keskel viibides mitmesugust käelist tegevust. Noorte tegevus laieneb ka Sindi seltsimajja, aga sealgi jääb suurest saalist ja ühest kammersaalist väheseks, sest ringitööd vajaksid palju rohkem eraldi olevaid ruume. Suur saal vajab multifunktsionaalsemaks muutmist, kaasaegsemat heli- ja valgustehnikat.

Oleme nüüd pikalt peatunud Sindil, seda küll peamiselt lõppeva aasta tegemiste ja järgnevale seatud sammude põhjal, aga algaval aastal laienevad kultuurinõuniku tegemised tervele uuele Tori vallale.

M.T.: Kümne kuuga saadud Sindi kogemustelt on hea edasi minna hoopis suurema omavalitsuse kultuuritöö korraldamisele. Ka Tori vallas tuleb alustada suhtlusest allaasutuste, kodanikeühenduste, seltside ja valla kodanikega. Usun, et selleks loovad häid võimalusi samasugused kokkusaamised, nagu on olnud Sindi ümarlaua kohtumised. Ükski senistest omavalitsuse piirkondadest ei pea jääma mitte millegi poolest kõrvale. Kõigil on oma head harjumused ja tavad, mida soovitakse säilitada ja millega tahetakse jätkuvalt edasi minna. Tuleb leida nendes leiduvat ühisosa, millega saaks koostöös edasi minna.

Tänan vestluse eest!

Urmas Saard

Samal teemal:

Mart Tõnismäe, Sindi linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Foto Urmas Saard

 

 

 

Mart Tõnismäe kohtus uues ametis Sindi haridus- ja kultuurikomisjoniga