Pärnu muuseumis jagati tunnistusi

Pärnu muuseumis toimunud loengusarja “Pärnu ja Pärnumaa ajaloo uurimisest” sügisese hooaja lõpetas kolmikloeng “Pärnu maakonna planeerimise minevikust ja hetkeseisust“.

Tiit Kask annab Tiina Tojakile üle tunnistuse, mis kinnitab Pärnu muuseumi poolt korraldatud täiendkoolituse läbimist Foto Urmas Saard
Tiit Kask annab Tiina Tojakile üle tunnistuse, mis kinnitab Pärnu muuseumi poolt korraldatud täiendkoolituse läbimist. Foto: Urmas Saard

Täna andsid Pärnu maakonna planeerimise minevikust ja hetkeseisust asjatundliku ülevaate Pärnu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Heiki Mägi, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn ja arengutalituse juhtaja Urmas Kase. Kõneldi asustuse paiknemisest Pärnumaal, tähtsamatest transpordiühendustest ja tehnilise taristu tulevikukavadest, rahvastikutrendidest, looduskeskkonna väärtustest ning maakonna võimalikust tulevikust kuni aastani 2030.

Asustuse paiknevust ja väljakujunenud tõmbekeskuseid tutvustades ilmnes, et selles vallas aastakümneid planeeringute valmistamisega töötanud inimeste nägemuses lähtub praegune haldusterritoriaalne ümberkorraldus eelkõige poliitilistest otsustest. Kuid täna ei räägitud poliitikast vaid planeeringutest, mida on koostatud teaduslike uuringute ja pikaaegselt omatud kogemuste põhjal.

Loengusari suunati eelkõige õpetajatele, aga oodatud olid ka kõik teised ajaloohuvilised väljaspoolt õppeasutusi. Eesmärgiks seati paikkonna ajaloolise kultuuriloo ja muuseumi töövaldkondade tutvustamine ning täiendkoolituse pakkumine kooliõpetajatele. Lektoritena esinesid tunnustatud oma valdkonna asjatundjad. Loengusari koosnes kahest moodulist. Esimene leidis aset tänavu veebruarist maikuuni ja teine septembrist detsembrini. Üks moodul koosnes kolmest loengust ja ühest loengust/praktikumist muuseumi hoidlates.

Täna said täiendkoolituses osalejad läbitud programmi kohta ka tunnistuse.

Urmas Saard

Samal teemal:

Kristiina Kupper, linna maastikuarhitekt Foto Urmas Saard

 

 

 

Pärnu muuseumi loengusari ärgitas huvi Browni vastu