Jõgeva ettevõtjad ja omavalitsustegelased peavad koostööpartneritega välisriikidest kontaktseminari

Moldovast Ungheni rajoonist pärit tooted ja trükised 2013. aasta kontaktseminaril Põltsamaa noortekeskuses Juventus. Foto: Ingrid Tamman
Moldovast Ungheni rajoonist pärit tooted ja trükised 2013. aasta
kontaktseminaril Põltsamaa noortekeskuses Juventus.
Foto: Ingrid Tamman

12.-15. augustini toimub Luua metsanduskoolis rahvusvaheline ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste kontaktseminar, kus Jõgevamaa nende valdkondade inimesed saavad kogemusi vahetada ja koostöösuhteid luua sõpruspiirkonade esindajatega välisriikidest.

Teist aastat järjest saabuvale rahvusvahelisele kontaktseminarile saabuvad väliskülalised Jõgevamaa sõpruspiirkonadest Soomest Keuruust ja Kaarinast, Leedust Kaisiadorysest, Moldovast Unghenist ja Valgevenest Voložõnist.

“Rahvusvahelise kontaktseminari korraldamisel on oluline osa logistikal,” ütles Jõgeva  maavanem Viktor Svjatõšev. “Seepärast korraldame seminari eelneva aastaga võrreldes varasemal ajal, see tähendab  augustikuus, ja asukohas, millel on kõik vajalikud eeldused olemas: majutus, toitlustus, seminariruum – kõik käe-jala ulatuses. Luual korraldamise põhjuseks on seegi, et seminari üheks teemaks on ka puiduga seonduv, puidutööstus ja puittooted.”

Svjatõšev lisas, et seminari eesmärk on pakkuda meie ettevõtjatele ja omavalitsusjuhtidele võimalust leida uusi kontakte välisturgudel, uusi sidemeid ja tutvusi. Koos arutades on võimalik arendada uusi mõtteid ja koostöösuundi. On võimalik leida endale usaldusväärne tugipartner välisriigis, sest seminarile tulevad koos nii omavalitsusjuhid kui ka ettevõtjad. Niimoodi on tagatud tulijate usaldusväärsus.

Seminari on kutsutud avama väliskaubanduse- ja ettevõtlusminister Anne Sulling. Maavanem Viktor Svjatõšev annab ülevaate Jõgevamaast ja väljendab oma sõnavõtus soovi, et kontaktseminaril oleks võimalikult palju omavahelist suhtlemist ja koostöövõimaluste üle arutamist.

“Toonitan sedagi, et on hea, kui mõni ettevõte või omavalitsus endale kohaselt ka koostööpartneri leiab,” lausus maakonnajuht.

Ühe ettekandega peab ka Põltsamaa Ettevõtjate Liidu president Andres Vään, kes tutvustab organisatsiooni pikaajalist tegevust ja tänaseid toimetamisi. Tartu vallavanem Aivar Soop annab ülevaate geopargi loomise ideest Vooremaale.
Seminaril osalejad jagunevad kolme töögruppi ja nii sõidetakse tutvuma Jõgevamaa ettevõtetega. Puidu- ja metallitööstusest huvituvat gruppi juhib SA Jõgevamaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus juhataja Tiit Urva, turismindusest teada-kuulda soovijat selle ala spetsialist Anneli Villem. Põllumajandusest ja toiduainete tööstusest huvitatutele on teejuhiks Jõgeva maavalitsuse arengu-ja planeeringu osakonna juhataja Mart Tooming.

Veel on kolm bussi, kolm töögruppi ja kolm grupijuhti: puit, metallitooted – Tiit Urva; turism – Anneli Villem ja põllumajandus ja toiduainetetööstus – Mart Tooming.

Maavanema Viktor Svjatõševi sõnul leiab kontaktseminari raames 12. augustil aset heategevuslik sündmus. Nimelt õhtul antakse Luual üle redeliga päästeauto võtmed Ungheni piirkonna esindusele Moldovast.

“Sellise auto saamise soov esitati mulle Moldovas möödunud aasta kevadel, kui ma põllumeestega seal külas olin,” rääkis maavanem. “Pöördusin oma sõprade ja sõpruspiirkondade poole palvega aidata Moldovat, nii nagu meid aidati varem. Abipalvele reageeris Soomes Kaarina linnapea Harri Virta. Möödunud aasta kontaktseminaril arutasime aitamise võimalusi Moldova esinduse ja Kaarina linnapeaga. Kindlasti aitas siin positiivselt kaasa isiklik kontakt riigi esindajatega, kuhu humanitaarabi läheb.”

Auto tuuakse 12. augustiks Jõgevale ja jääb sinna seniks, kuni vormistatakse dokumendid üleandmiseks.

Jaan Lukas