Jõgeva ettevõtjad ja omavalitsustegelased peavad koostööpartneritega välisriikidest kontaktseminari

Moldovast Ungheni rajoonist pärit tooted ja trükised 2013. aasta kontaktseminaril Põltsamaa noortekeskuses Juventus. Foto: Ingrid Tamman
Moldovast Ungheni rajoonist pärit tooted ja trükised 2013. aasta
kontaktseminaril Põltsamaa noortekeskuses Juventus.
Foto: Ingrid Tamman

12.-15. augustini toimub Luua metsanduskoolis rahvusvaheline ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste kontaktseminar, kus Jõgevamaa nende valdkondade inimesed saavad kogemusi vahetada ja koostöösuhteid luua sõpruspiirkonade esindajatega välisriikidest.

Teist aastat järjest saabuvale rahvusvahelisele kontaktseminarile saabuvad väliskülalised Jõgevamaa sõpruspiirkonadest Soomest Keuruust ja Kaarinast, Leedust Kaisiadorysest, Moldovast Unghenist ja Valgevenest Voložõnist.

“Rahvusvahelise kontaktseminari korraldamisel on oluline osa logistikal,” ütles Jõgeva  maavanem Viktor Svjatõšev. “Seepärast korraldame seminari eelneva aastaga võrreldes varasemal ajal, see tähendab  augustikuus, ja asukohas, millel on kõik vajalikud eeldused olemas: majutus, toitlustus, seminariruum – kõik käe-jala ulatuses. Luual korraldamise põhjuseks on seegi, et seminari üheks teemaks on ka puiduga seonduv, puidutööstus ja puittooted.”

Svjatõšev lisas, et seminari eesmärk on pakkuda meie ettevõtjatele ja omavalitsusjuhtidele võimalust leida uusi kontakte välisturgudel, uusi sidemeid ja tutvusi. Koos arutades on võimalik arendada uusi mõtteid ja koostöösuundi. On võimalik leida endale usaldusväärne tugipartner välisriigis, sest seminarile tulevad koos nii omavalitsusjuhid kui ka ettevõtjad. Niimoodi on tagatud tulijate usaldusväärsus.

Seminari on kutsutud avama väliskaubanduse- ja ettevõtlusminister Anne Sulling. Maavanem Viktor Svjatõšev annab ülevaate Jõgevamaast ja väljendab oma sõnavõtus soovi, et kontaktseminaril oleks võimalikult palju omavahelist suhtlemist ja koostöövõimaluste üle arutamist.

Loe edasi: Jõgeva ettevõtjad ja omavalitsustegelased peavad koostööpartneritega välisriikidest kontaktseminari