Algab üle-eestiline koolinoortele suunatud energeetikaprojekt „Energia ja noored“

Tänasest algab aasta lõpuni kestev „Energia ja noored“ projekt, mille raames Eestis ja välisriikides õppivad energeetikatudengid viivad läbi interaktiivseid koolitunde, kus õpilastel on võimalik Eesti energeetikasektorist rohkem teada saada ning mõnel juhul isegi taastuvenergia lahendusi ehitada.

„Energia ja noored“ projekti eesmärk on tutvustada gümnaasiumiõpilastele läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete Eesti energeetikasektorit, mis muidu on kooliõpilaste jaoks kauge ja keeruline valdkond, mis tavalises koolitunnis laiahaardelist tähelepanu ei saa. Kuna energeetika on valdkond, milles reaalainete taust on väga oluline, siis populariseeritakse projektiga ka reaalainete õppimise olulisust.

„Kuigi energeetika mõjutab oluliselt Eesti ja Euroopa majandus- ja elukeskkonda, siis koolinoorte teadlikkus energeetikast, selle toimimisest, kasutamise mõjust ja planeerimisest on siiski suhteliselt kesine,“ selgitas Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp.

„Energia ja noored“ üks läbiviijatest, TTÜ energeetikatudeng Mihkel Annus lisas, et projekti raames korraldatakse praktilisi koolitunde, mis annavad selge ülevaate Eesti energiasüsteemist, võimalustest, arengutest ning kus õpetatakse läbi praktiliste ülesannete, kuidas ise energiat toota ja säästlikult tarbida. „Iga koolitunni käigus koostavad õpilased ka ise Eesti energeetikasektori visiooni aastaks 2040,“ selgitas Annus.

Lisaks korraldatakse projekti käigus koolinoortele suve jooksul koolitusi, kuidas ise taastuvatest allikatest energiat toota. „Koolituspäeva käigus valmistavad noored MTÜ Eco-nomicsi juhendajate abiga ise elektrit tootvaid päikesepaneele ning sooja vett tootvaid päikesekollektoreid,“ selgitas Annus.

Raul Potisepa sõnul julgustatakse projekti raames noori senisest enam osalema ka otsustusprotsessides, mis mõjutavad nende tulevikku. „Kui noored teavad, mis ja kuidas nende elukeskkonda mõjutab ja mida selle heaks ise teha saab, et Eesti elu- ja majanduskeskkond areneks, siis on neil paremad võimalused ja oskused ka vastavates otsustusprotsessides kaasa rääkida,“ sõnas Potisepp.

Koolid, kes on „Energia ja noored“ projekti koolitunnist või praktilisest koolitusest huvitatud, saavad lisainformatsiooni Eesti Taastuvenergia Kojast.

„Energia ja Noored“ projekt jõuab 2014. aastal vähemalt 25 Eesti üldhariduskooli, sh külastatakse 11. kooli Tallinnast, Tartust, Paidest, Türilt ja Taeblast juba lõppeva kooliaasta jooksul.

„Energia ja Noored“ projekti viivad läbi energeetikavaldkonna tudengid Eesti Taastuvenergia Koja kaasabil. Projekti rahastab Erasmus+ (endine Euroopa Noored).

Allikas: Eesti Taastuvenergia Koda