Valgamaal toimub juhtimisalane koolitus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ koostöös Valgamaa Arenguagentuuriga kutsuvad mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte, kellel on vähemalt aastane praktiline mittetulundusühenduse juhtimise kogemus, kandideerima 21.-22. aprillil toimuvale koolitusele “Inimeste juhtimine”.

Koolituse tulemusena paranevad osalejate teadmised ja oskused, kuidas mittetulundussektoris töötajaid ja vabatahtlikke juhtida ja motiveerida nii, et nad oleksid valmis vastu võtma vastutust; kuidas lahendada konflikte, kaasata uusi inimesi ühenduse tegevustesse, kuidas hoida head sisekommunikatsiooni. Koolitus toimub “Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride programmi” raames ning aitab kaasa mittetulundusühenduste institutsionaalse võimekuse ja professionaalsuse tõusule.

Koolituse sisu:

· töötajate ja vabatahtlike juhtimine ning motiveerimine, vastutuse delegeerimise erisused mittetulundusühenduses;

· juhatuse töö korraldamine, koosolekute läbiviimine, kaasamine;

· konfliktide lahendamine;

· uute inimeste kaasamine oma ühenduse tegevustesse;

· efektiivne sisekommunikatsioon mittetulundusühenduses

Koolitus toimub: 21.-22. aprillil kell 10.00 – 17.15 Valga Maavalitsuses.

Koolituse viib läbi kogenud praktik ning Juhatuse Kompetentsikeskuse juht Kaidi Holm

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab registreerumist ja motivatsiooniavalduse esitamist.

Täpsem info tel. 526 0236.

Registreerumine lõpeb 13. aprillil.

KODUNE EELTÖÖ: palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja

võta see koolitusele kaasa.

Koolituse päevakava:

Esmaspäev, 21. aprill, 2014

10.00 – 11.30 Inimesed MTÜ sees ja väljas

11.30 – 11.45 kohvipaus

11.45 – 13.15 MTÜ juhtimisorganid

13.15 – 14.00 lõunapaus

14.00 – 15.30 Juhatuse tegutsemisvõimekuse arendamine

15.30 – 15.45 kohvipaus

15.45 – 17.15 MTÜ liikmed

Teisipäev, 22. aprill, 2014

10.00 – 11.30 Efektiivne kommunikatsioon

11.30 – 11.45 kohvipaus

11.45 – 13.15 Sisekommunikatsiooni meistriklass – üldkoosolek

13.15 – 14.00 lõunapaus

14.00 – 15.30 Konfliktide lahendamine ja ennetamine

15.30 – 15.45 kohvipaus

15.45 – 17.15 Motiveerimine ja tunnustamine MTÜ-s

Koolitaja:

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtorganite liikmete nõustamisel ja koolitamisel.

Koolituste hulgas on olnud avatud koolitusi erinevate ühenduste juhtidele, samuti ka süvakoolitusi konkreetse organisatsiooni juhatuse kui meeskonna toimivuse korrastamiseks ja jõustamiseks.

Alates aastast 2001 on Kaidi tutvustanud ning aidanud rakendada mittetulundusühendustes hea valitsemise põhimõtteid ning väärtuspõhiseid ja kaasavaid lähenemisviise juhtimises. Kaidi on kirjutanud Hea valitsemise käsiraamatu, kus selgitatakse ka juhatuse liikmete õigusi, kohustusi ja vastutust ühingu juhtimisel ning juhatuse kui kollektiivse organi pädevusvaldkondi.

Kaidi on olnud viimasel kümnel aastal ka organisatsioonide kriisinõustajaks ning aidanud eksperdina üldkoosolekutel analüüsida ühingutes tekkinud konfliktiolukordade juriidilisi, emotsionaalseid ja eetilisi aspekte ning nõustanud ühingu liikmeskondi edasise strateegia valikul.

Lisainfo: Aet Arula, SA Valgamaa Arenguagentuur, tel. 526 0236, e-post: aet.arula@valgamaa.ee