Kääpa Põhikoolil on oma edulugu

Kääpa Põhikool.
Kääpa Põhikool.

Kääpa Põhikool on võtnud haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ põhimõtted praktikas kasutusele.

Ettevõtlikkuse projektidega alustati juba kümmekond aastat tagasi. Kooli õppetöö aluseks on riiklik õppekava, kuhu on sisse kirjutatud läbiva teemana ettevõtlikkuse arendamine.

Eesmärgiks seati, et meie koolis õpiksid nutikad ja tulevikus edukalt hakkamasaavad lapsed, et kool oleks huvitav ja atraktiivne nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele ja kogukonnale.

Aastast 1999 osaletakse  ülemaailmses koolide keskkonnaprogrammis GLOBE.  Õpilased teevad regulaarseid keskkonnamõõtmisi ja andmed saadetakse Interneti kaudu GLOBE keskusesse USA-s. Igal suvel osaletakse üle-eestilistel kokkutulekutel, samuti on oldud ise korraldaja rollis.  Õpilased on saavutanud häid tulemusi keskkonnaalaste  uurimistööde konkurssidel. Kahel viimasel aastal on õpilase töö pälvinud USA saatkonna auhinna (auhind antakse välja ühele põhikooli- ja ühele gümnaasiumiõpilasele).

Aastatel 2000 – 2003 osaleti noorte tööhõive alases projektis koos Soome kooliga Vaalast –  Vaalan Yhtenäiskoulu  ja Friedrich-von-Spee kooliga Paderbornist Saksamaalt. Selle projekti põhiväärtuseks oli püsivate koostöösuhete rajamine partnerkoolide vahel. Sellest ajast saadik (13 aastat) toimuvad igal aastal  meie ja  saksa kooli 8. klassi õpilaste nädalased tööpraktikad Saksamaal ning Eestis, Võrumaal. Praktika käigus saavad õpilased tutvuda erinevate kutsevaliku võimalustega. Näiteks Kääpa kooli õpilased on olnud  praktikal Volkswageni ja Siemensi tehases ning paljudes teistes ettevõtetes Saksamaal. Ühiseid tegevusi on kajastatud ka Friedrich-von-Spee kooli kodulehel. Viimasest Saksamaal käimisest kirjutasid õpilased Kääpa kooli ajalehes „Kooli silm“ . Lehes olevalt fotolt on näha, et koostööd kroonib Euroopa südamesse, Paderborni kooli juurde püstitatud teeviit – Kääpa 1352 km. Alates selles õppeaastast asub samasugune viidapost sõpruskoolide nimedega ka Kääpa kooli juures.

Tegevust on toetanud erinevad projektid:  näiteks Comeniuse projekt „Loodus ühendab inimesi”, Nordplusi projekt „Rahus loodusega“, KIKi projektid jt. Projekti eestvedajateks on erinevatel aastatel erinevad koolid. Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus  projekti eesmärgiks oli tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd. See oli Euroopa elukestva õppe programmi osa. Koos Vaala kooliga õpiti paremini tundma meid ümbritsevat looduskeskkonda ja tervislikku ning looduslähedast eluviisi loodusprojektides Lapimaal , Oulujärve saarel jaVõrumaal.

Häid võimalusi õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks pakuvad ka Eestisisesed projektid. Käesoleval õppeaastal osalevad kooli õpilased ja õpetajad Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja teadusministeeriumi poolt toetatud „Teaduse populariseerimise projektis“. „Teadusnädalad Kääpa koolis“.  Toimub viis teadusnädalat: bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika- ja infotehnoloogianädal.  Kutsutakse külalisi, nii teadustöötajaid kui ka vilistlasi õppetundidesse, käiakse õppekäikudel, tehakse stende jm huvitavat. Näiteks keemianädalal külastasid 5., 8. ja 9. klass Tartu Ülikooli uut keemiahoonet ja osalesid õppeprogrammil Jääajakeskuses. Keemia tundi andis kooli vilistlane –  keemiatudeng.

Ajalehest „Kooli silm“ võib lugeda ka Kääpa Põhikooli algklasside linnuprojektist, mis on hea näide, kuidas on lõimitud omavahel erinevaid õppeaineid ja kus väga suur õppeprotsessi osa on praktilisel tegevusel.

Igal projektil on konkreetne teema, on võimalik rakendada just selle ala huvilisi ja andekaid õpilasi ning samas leida kõikidele jõukohaseid ülesandeid.  See tõstab õpilaste motivatsiooni.

Uue dimensiooni saavad suhted õpetaja ja õpilase vahel, õpetajate koostöö ning õpilastevahelised suhted. Erinevad olukorrad annavad uusi võimalusi teineteisemõistmiseks, kooliväliselt koos veedetud aeg võimaldab üksteist paremini tundma õppida. Eriti oluliseks muutuvad koostöö – ja suhtlemisoskus, iseseisvus, püsivus, kohuse- ja vastutustunne. Kool ei ole ettevalmistus eluks, kooli ongi elu.

Helbe Kits,

õppealajuhataja