Lahendus.net harib koolinoori vaimse tervise vallas

lahendus.netLahendus.net pakub tasuta koolitusprogrammi, mis on suunatud eelkõige maakoolidesse, kus ligipääs psühholoogiaalasele infole ning teenustele piiratum. Koolitusprogrammi raames viiakse läbi kaht erinevat koolitust.

Esimene neist on suunatud 6.-12. klassidele ning selle eesmärgiks on teavitada õpilasi psühholoogilise abi olemusest – mis see on, millal seda vaja võiks minna ja kuhu pöörduda, kui seda vaja läheb.

Teine koolitus on mõeldud 9-12. klassidele ning selle näol on tegemist koostööprojektiga meditsiinitudengitega. Selle koolituse eesmärgiks on normaliseerida psüühilisi haigusi ühiskonnas ja teavitada, mida üldse tähendab psühhiaatriline diagnoos. Ühtlasi jagatakse infot erinevate psüühiliste häirete ravist. Koolitused on interaktiivses võtmes eristudes tavapärastest tundidest ning pakkudes sedasi noortele vaheldust ning sõbralikku keskkonda kaasa rääkimiseks. 

Psühholoogilise abi ning eriti psüühiliste häirete teemal ringleb palju stigmasid ning müüte. Psühholoogilistest probleemidest rääkimine on Eesti ühiskonnas mõnevõrra tabu ning psühholoogid sageli kardetud. Sellega aga kaasneb oht probleeme mitte märgata ning sedasi toimetulekut pikemas perspektiivis raskendada.

MTÜ Lahendus.net on vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on vaimse tervise edendamine ja psühholoogilise abi kättesaadavamaks muutmine. Lahendus.net pakub internetipõhist nõustamisteenust ning psühholoogia-alase abi kohta informatsiooni andmebaasi näol. Soovides harida Eesti noori vaimse tervise vallas ning vähendada psühholoogilise abiga seonduvaid stigmasid käivitus aastal 2011 Lahendus.net koolitusprogramm. Eesmärgiks on muuhulgas julgustada koolinoori oma vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörama ning vajadusel abi küsima. Koolitajateks on väljaõpetatud psühholoogia- ja arstiteaduse üliõpilased.

Tänaseks on koolitusprogrammi pilootprojekti raames noori koolitamas käidud muuhulgas Elva Gümnaasiumis, Ahja noortekeskuses kui ka Tartu Miina Härma gümnaasiumis. Sel hooajal plaanib Lahendus.net jõuda erinevatesse Eestimaa nurkadesse nagu Saaremaa, Vastseliina, Keila. Tulevikus loodetakse jõuda kaugemalegi tagamaks info liikumist üle Eesti. Lahendus.net ootab siinkohal koolidelt küllakutseid, huvi korral võtta ühendust koolitusprogramm@lahendus.net.