Projekti “Noored ja ääred” II taotlusvoor
avatakse 1. augustil

Riigikantselei ja haridus- ja teadusministeerium algatasid Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva raames projekti “Noored ja ääred”, mis võimaldas ligi 500 noorel külastada suvel oma eakaaslasi Eesti erinevates paikades ja tutvuda sealse elu-oluga, vaatamisväärsustega ning üheskoos arutleda erinevatel teemadel, sh kuidas tähistada viie aasta pärast saabuvat Eesti 100. aastapäeva oma kodukohtades.

Projekti teine taotlusvoor avatakse 1. augustil ning riiklik toetus noorte kohtumise korraldamiseks on kuni 900 eurot.

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on suurendada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust ning kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist. Tutvustada noortele ja avalikkusele noorsootöö väärtusi ja võimalusi, samuti tõmmata avalikkuse tähelepanu noortele ja noorsootööle.
Projekti alaeesmärgid on tutvustada Eesti noortekeskusi kui noorte mitteformaalse hariduse arendajaid ja kogukonnatöö sõlmpunkte, sh äärealadel kus koolid on kaugel või hääbumas ning suurendada noorte liikuvust riigi sees ja omavahelist koostööd.

Taotleja:
Projektikonkursi taotlejateks võivad olla avatud noortekeskused, noorsootööasutused, noorsootöö- ja noorteühingud, mitteformaalsed noortegrupid.

Taotlusvooru avamisest antakse teada projekti “Noored ja ääred” Facebooki lehel ja ENTK kodulehel , kust on alates 1. augustist võimalik leida ka taotlusvorm ja taotlusvooru tingimused.

Projekti “Noored ja ääred” koordineerib ENTK.