Segarühm Nuustaku tähistas juubelit

Segarühm Nuustaku juubelimeeleolus. Foto: Monika Otrokova
16. novembril oli Otepää Gümnaasiumis elevust rohkem kui muidu – gümnaasiumi aulat täitsid rahvariideseelikute kirevad värvid. Rahvatantsu segarühm Nuustaku pidas 25. aasta juubelit ja oli külla kutsunud kultuurikollektiivid Otepäält ning naabervallast Sangastest. Tantsisid kõik, ka segakoor Eveko.

Tantsijate pidu algas aga hoopiski puhkpillihelide saatel – Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester mängis juubilarile mitu kaasahaaravat lugu. Seejärel tervitas sünnipäevalaps – segarühm Nuustaku, kõiki külalisi hoogsa tantsuga „Eesti liha ja Eesti veri“. Tantsu jätkus terveks õhtuks – sünnipäevalapsele tantsiti nii rahvatantse, kui ka teises stiilis tantse. Segakoor Eveko esitas Nuustaku segarühma auks laulu koos tantsuga, Nuustaku pikaaegne klaverisaatja Varju Teder aga mängis kannelt. Rahvamuusikud – Karupojad, esitasid aga loo, mille saatel sünnipäevalaps tantsu keerutas. Oma etteaste tegid naabridki – Sangaste segarühm Kõvverad kõdarad ja naisrühm Tanuke.

Segarühma Nuustaku tervitasid ja õnnitlesid kõik küllakutsutud kollektiivid ja laulukoori Relami esindus, Otepää vallavanem Merlin Müür, Valgamaa rahvakultuurispetsialist Eha Mandel, Valga maavalitsuse avalike suhete juht Kaja Mõts, Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema. Tänati ja tunnustati endiseid segarühma juhendajaid Eha Ojaveed, Angela Toomet ja praegust juhendajat Kaire Ojaveed. Tunnustuse pälvisid segarühma endine klaverisaatja Varju Teder ja Heivi Truu, kes seda tööd jätkab.

Rahvatantsu Nuustaku segarühma sünnipäeval esinesid: Nuustaku naisrühm (juhendaja Angela Toome, naisrühm Vesiroos (juhendaja Kaire Ojavee), Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester (juhendaja Arno Anton), segarühm Otepää Noored (juhendaja Kaire Ojavee), Otepää Gümnaasiumi õpetajate tantsurühm (juhendaja Kaire Ojavee), segarühm Kõvverad Kõdarad (juhendaja Tiina Kukk), naisrühm Tanuke (juhendaja Hiie Vähi), rahvapilliorkester Karupojad (juhendaja Merle Soonberg), segakoor Eveko (juhendaja Vilve Maide). Õhtut juhtis Alar Haak.

Tantsijate pidu ei olnud aga sellega kaugeltki läbi – öise rongkäigu saatel mindi Kultuurikeskusesse, kus toimus simman koos Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühinguga. Aitäh kõigile, kes muutsid selle peo kauniks ja meeldejäävaks!

Segarühm Nuustaku ajaloost

Segarühmal Nuustaku on seljataga sündmusterohke ajalugu. Klaverisaatjaid on selle aja jooksul rühmal olnud kolm – Katrin Mäggar, Varju Teder, praegu saadab tantsurühma Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi Truu.

Nuustaku rahvatantsurühm alustas tantsimist legendaarse Otepää tantsujuhi Eha Ojavee juhendamisel 1987. aastal. Eha Ojavee meenutas, et rahvatantsu tehti Otepääl nii enne sõda kui ka pärast. Toona juhendas rahvatantsijaid Heisi Mägi. Alates 1972. aastast võttis selle töö üle Eha Ojavee. Kuna tantsida soovijaid oli palju, siis sündiski Eha Ojavee ja Riita Aaderi koostöö tulemusena Otepää sovhoosi juurde rahvatantsu segarühm Nuustaku. Kohe esimesel maakollektiivide ülevaatusel saatis rühma edu – saadi II koht. Hiljem tulid esinemised Otepää sõpruspiirkondades Saksamaal, Norras, Soomes, Rootsis.

1995. aastal võttis juhendamise üle Angela Toome. Toona tantsis rühmas vahelduva eduga 8-10 paari. „Meelde on jäänud sagedased esinemised väljaspool Eestit Otepää sõpruspiirkondadesse, kuhu meid esinema oodati,“ sõnas Angela Toome.

Segarühma praegune juhendaja Kaire Ojavee on rühma juhendanud alates 2006.aastast, enne seda on ta olnud rühmas tantsija. Rahvatantsurühma väga heast tasemest annab aimu see, et osaletud on peaaegu kõikidel tanstupidudel. Hetkel tantsib rühmas 8 paari, loomisajast peale on tantsinud 6 tantsijat. Nuustaku segarühm ühendab väga erinevaid inimesi – siin on nii ettevõtjaid, õpetajaid, riigiametnikke. Segarühmas tantsib ka Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol.

„Tantsima tullakse ikka seltskonna pärast,“ ütles Kaire Ojavee. „Rõõm koosolemisest ja tantsust on peamine, trennid toimuvad kord nädalas.“ Segarühma on oodatud ka uued liikmed ja seda koos paarilisega.

Hetkel on Nuustaku segarühm võtnud endale sihiks 2014. aasta laulu- ja tantsupeoks valmistumise.

Nuustaku segarühma koduleht http://nuustaku.weebly.com/

Monika Otrokova