Laupäeval toimub Rosmal IV kogupere konverents

Hetk mullusel kogupere konverentsilt. Foto: Rosma Haridusselts

19. mail toimub Põlva külje all Rosmal IV kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve kogukond”, mis võtab sel aastal vaatluse alla kooli ja kogukonna. Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatavast kogupere konverentsist plaanib osa võtta 170 inimest.

Neljandat aastat peetava kogupere konverentsi eesmärk on vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda kaasa mõtlema ja tegutsema rohkem lapsevanemaid. Esimesel korral oli konverentsi fookuses terve laps, teisel aastal terve pere, kolmandal terve kool ja nüüd terve kogukond.

Kogukonna ja kooli suhetest on viimasel ajal palju juttu olnud. Konverents püüab lahti mõtestada kogukonnakooli olemust ja käsitleda võimalusi, kuidas kool tagaks lastele parima kasvukeskkonna ning kujuneks terve kogukonna arengu keskuseks.

Esinejatena astuvad üles Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Viive-Riina Ruus, Tallinna waldorfkogukonna üks eestvedajaid Aivar Haller, Pühajärve Haridusseltsi juhatuse liikmed Ene Reedi ja Margit Prede, Rosma Haridusseltsi lapsevanem Indrek Maripuu ning Võru uue waldorflasteaia idee käivitajad Pille Sõrmus ja Mari Peetsalu. Paralleelselt ettekannetega toimuvad tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt on waldorflasteaed.

Johannese Koolis Rosmal peetavale kogupere konverentsile tulevad osalejad koos peredega. Konverentsirahvale valmistavad tervislikku toitu Seto sõsarad. Päeva lõpetab fantaasiapillimees Silver Sepp. Ajakava leiab veebist (www.rosma.edu.ee). Konverentsil osalemine on tasuta, omapoolse toetuse saab toidu ja korralduse eest anda kohapeal annetuse korras.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab Johannese Kooli ja Lasteaia Rosmal tegevust. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib täna 44 õpilast ja waldorflasteaias käib 28 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 11 omavalitsusest pärit peredele.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Euroopas ja maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 22 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb seitse waldorfkooli ja üheksa waldorflasteaeda, mitmel poole Eestis kaaluvad aktiivsed vanemad uusi algatusi. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse kuuluvates waldorflasteaedades on 363 last ja -koolides 487 õpilast. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Täiendav info: www.rosma.edu.ee
Külli Volmer, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, kolleegiumi liige
tel 530 22793, e-post kyllivolmer@gmail.com