Põlvas koolitatakse noori festivalikorraldajaid

Kaks aastat tagasi alanud rahvusvahelise koostööprojekti “Young Active Creative” raames saavad Põlva ja Läti Ogre noored teadmisi ja kogemusi ürituste produtseerimisel, samuti korraldatakse mõlemas linnas muusika- ja kunstifestivalid. Juba on selle toel Põlvas olnud kaks Uue Ajastu Festivali.

Projekt saigi alguse seda festivali korraldanud MTÜ Munalinna ja Põlva linnavalitsuse koostööst. Üheskoos nõu pidades otsustati edukaks osutunud ettevõtmisele taotleda lisavahendeid piiriülese koostöö programmist.

Eelmisel nädalavahetusel kogunesid noored esimest korda Ogres. Põlvamaalt oli 22 noort. Üheskoos Läti noortega õpiti koolitusel meeskonnatööd, kommunikatsiooni aluseid, festivali idee loomist ning tehti mitmeid praktilisi harjutusi. Samuti lõid noored  muusikaansambli. Noorte muusikute ülesastumist saab näha selle aasta Põlva päevadel  ning Uue Ajastu Festivalil.

Edasised koolitused keskenduvad meediale ja reklaamile, festivali finantsilisele planeerimisele, meediasuhtlusele ja muule korraldustöös vajalikule. Loovuse arendamise praktiline tegevus jätkub kunsti ja sealhulgas visuaalkunsti tegevustes. Järgmine festivali korraldusmeeskondade koolitus toimub 14.-15. aprillil Põlvas.